Zoek
Zoek

Wisselbeker voor Sander en Gerard

Het koppel Sander Olde Weghuis en Gerard Gosenshuis heeft bij klootschietvereniging De Toekomst de Chris Olde Weghuisbeker gewonnen. De bokaal is opgedragen aan wijlen Chris Olde Weghuis, die bij de vereniging erelid was.
De winnaars, links Sander Olde Weghuis, rechts Gerard Gosenshuis.
De strijd om de begeerde bokaal voltrok zich voor het tweede jaar. Vorig jaar werd op de baan aan het Lossers Voetpad een bankje onthuld, dat herinnert aan het erelid. Nu werd er een bos bloemen gelegd door de zoons Sander en Rolf. Voorafgaand stond voorzitter Bertil Velthuis uitgebreid stil bij de vele verdiensten die Chris voor de club in Zuid-Berghuizen heeft verricht. Hij was een klootschieter in hart en nieren, die vooral van het veldschieten hield.
 
Vanwege zijn vele verdiensten heeft het bestuur vorig jaar gemeend een wisselbeker naar hem te vernoemen. Er wordt bij deze wedstrijd geschoten in koppels. Deze werden gevormd door schutters van het eerste team te koppelen met jeugdschutters, uit het tweede team schutters met leden uit het zesde enzovoort. 
 
Alle koppels werkten twee ronden van achtereenvolgens acht schoten af. Na de eerste ronde waren het wederom Laurens Maseland en Marly Olde Weghuis, (de kleindochter van Chris) die een goede prestatie hadden neergezet. Echter in de tweede groep wisten Sander Olde Weghuis (zoon Chris) en Gerard Gosenshuis de verste afstand te overbruggen. Dit beeld herhaalde zich in de tweede ronde, waardoor Sander Olde weghuis en Gerard Gosenshuis de wisselbeker een jaar in hun bezit mogen houden. Naderhand werd in de kantine onder het genot van een hapje en drankje de beker uitgereikt door het bestuur.
Voorzitter Bertil Velthuis van KV De Toekomst vertelt bij de herinneringsplek op de baan over Chris Olde Weghuis.