Zoek
Zoek

Sneller doorstromen op de Eektestraat

De gemeente gaat de vijf verkeersregelinstallaties op de Eektestraat voor een  bedrag van ca. vier ton ombouwen tot intelligente regelinstallaties. Deze maatregel moet ertoe leiden dat het wegverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer sneller doorstromen.
De verkeerslichten op het kruispunt Eektestraat-Eekboerstraat-Edisonstraat. 
De drukbereden Eektestraat is een belangrijke verbinding tussen het landelijke gebied van Noordoost-Twente en Enschede en Losser. Veel doorgaand verkeer kiest nu nog voor de route door het centrum en Zuid-Berghuizen. Door de verkeerslichten zodanig aan te passen dat de doorstroming wordt verbeterd moet de Eektestraat aantrekkelijker worden gemaakt en eigenlijk de voorkeursroute worden voor het doorgaande verkeer.

Met slimmere verkeerslichten worden bovendien vrachtwagens eerder gedetecteerd en krijgen zij vaker groen. Dat voorkomt veelvuldig afremmen en optrekken en dat komt ten goede aan een beter milieu. Nood- en hulpdiensten zoals de brandweer  met de uitrit van de kazerne aan de Ossenmaatstraat krijgen straks voorrang. Daardoor kunnen hulpverleners sneller en veiliger aanrijden bij een incident. Ook de bussen naar en van Enschede worden op het kruispunt Eektestraat-Enschedesestraat sneller gedetecteerd en krijgen eerder groen, zodat vertraging minder wordt. Verder op de provinciale weg N733 naar Enschede bevinden zich nog drie verkeerslichten van de provincie. Het is nog onduidelijk of de provincie deze verkeerslichten omturnt tot intelligente regelinstallaties.

Om minder doorgaand verkeer over de centrumroute te krijgen neemt de gemeente ook op die route maatregelen in het kader het Mobiliteitsplan 2021-2025. Dan gaat het om de herinrichting van een deel van de centrumroute als GOW 30 (GebiedsOntsluitingsWeg) met een snelheid van 30 km/u. 

De uitvoering van het werk aan de verkeerslichten op  de Eektestraat vindt plaats in 2024.
Foto: Theo Krabbe.