Bestuur en adviseurs

De Stichting Kansrijk Berghuizen bestaat uit vijf bestuursleden en drie adviseurs. Zij komen eens per maand bij elkaar om actuele thema’s te bespreken, ideeën te bedenken en de stand van zaken ten aanzien van actiepunten vast te stellen. De functie van voorzitter is momenteel vacant, nadat Ria Nijhof na vier jaar periodiek aftredend was en had besloten dat het tijd is voor verjonging.

Met het toetreden van Gerald Velthuis, bij de wijkbewoners welbekend als directeur-eigenaar van het bedrijf Zo te Zien creatie & media, is al zo’n relatieve jongeling binnengehaald. Er is een kandidaat voor het voorzitterschap in beeld, maar door omstandigheden kan deze in elk geval nu nog niet aantreden. Jan Olde Kalter (82) heeft aangekondigd na vele jaren in en voor de wijk actief te zijn geweest, te willen aftreden vanwege zijn leeftijd. Maar Jan blijft beschikbaar voor hand- en spandiensten.

Als je klikt op een van de portretten, komt meer informatie over het betreffende bestuurslid of adviseur beschikbaar.

Foto's: Frank Noordanus.