Zoek
Zoek

Gemeente: recht op eerste koop terrein houtzagerij

Er kan in de toekomst niet gespeculeerd worden met het terrein en de opstallen van de vroegere houtzagerij De Volharding aan de Enschedesestraat. Om rare en ongewenste toestanden te voorkomen heeft het college van B en W namelijk eerder deze week voor deze locatie een voorbereidingbesluit genomen.
Door middel van het vestigen van voorkeursrecht heeft de gemeente voorrang op het moment dat de grond en de opstallen in de verkoop gaan. Dat is belangrijk voor het uitvoeren van plannen in de toekomst. Gedacht kan worden aan woningbouw in dit relatief grote gebied langs de entree van Oldenzaal vanuit het zuiden. Speculatie met grond en opstallen wordt daarmee zoals gezegd voorkomen.

Het vestigen van een voorkeursrecht is in en nabij Zuid-Berghuizen eerder gebeurd met de Pannekoekenplas en de gevel van het oudste deel van de vroegere H. Hartschool. De Pannekoekenplas dreigde vele jaren geleden mogelijk dicht te worden gegooid en is nog steeds van dezelfde eigenaar als het terrein van de houtzagerij. De schoolgevel aan de kant van de Reigerstraat is karakteristiek voor de wijk. In beide aanwijzingen had toenmalig wethouder van de WerknemersGroepering Jan Lempsink een belangrijke rol.
De houtzagerij op een oude foto.
Of de aanwezigheid van 160.000 liter vervuilde stoffen op het terrein van de vroegere Volharding een rol heeft gespeeld is op dit moment niet bekend. De gemeente liet dit recent opruimen en verhaalt de kosten op de failliete ondernemer, die ruimte huurde op het terrein. De gemeenteraad moet nog besluiten over het voorstel en besluit van het college. De stukken zijn afgelopen donderdag ter inzage gelegd. Tegen de besluiten kan namelijk bezwaar worden ingediend. Maar indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Tekst: Felix Nijland. Foto’s: Theo Krabbe en Fotoarchief Twente.