Zoek
Zoek

Aanpak afval heeft gewerkt

Het hart van onze mooie wijk Zuid-Berghuizen kreeg afgelopen zomer te maken met een afvalprobleem. Het deed zich voor op diverse locaties. Maar door een gezamenlijke aanpak van partijen werd het met redelijk succes bestreden.
Kansrijk Berghuizen klopte aan bij de gemeente, de politie en WBO Wonen. Want het klakkeloos op straat gooien van afval past niet in onze wijk. Het is niet te tolereren en moet vanaf het allereerste moment strak worden aangepakt. Een groot probleem deed zich in de warme maanden voor bij de ondergrondse container voor de flat aan de oostzijde van de Burgemeester Wallerstraat. Open zakken vol afval, koelkasten en bankstellen werden er illegaal gedumpt. Nagenoeg dagelijks en dat ging buren, passanten en andere wijkbewoners meters de keel uithangen. Voor deze illegale stort werd niet betaald en de gemeente kon ’s morgens de boel opruimen. Krachtdadig optreden van WBO Wonen als verhuurder en de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente hebben er na een bijeenkomst van partijen in Stakenboer voor gezorgd dat de situatie in elk geval stukken beter is dan in de zomermaanden. Permanente aandacht blijft hier gewenst.
 
In Park Stakenkamp manifesteerde zich met name op het Fun Court in de zomer vooral ’s avonds een overlast gevend groepje jongeren in de leeftijd van ongeveer twaalf tot zestien jaar. Ze gooiden hun snoepzakken en blikjes op de grond in plaats van in  de aanwezige prullenbakken en hielden door hun gedrag andere kinderen weg van deze mooie speelplek. Wijkagent Hannie Jansen initieerde succesvol twee weken lang een wijk aandachts punt (WAP). Agenten namen het Fun Court en de parkeerplaats bij Breedwijs ’s avonds mee in hun surveillance en de zichtbare aanwezigheid van politie leidde ertoe dat de groep zich niet meer liet zien. Het jongerenwerk van Impuls nam de groep onder de aandacht. Buren van het park melden nu veel minder zwerfafval. Dat werd nog wel veel te veel achtergelaten op het gras bij de picknicktafel die staat bij de speeltuin in het park. Onvoorstelbaar eigenlijk: men geniet van deze zitplek en het park en verzuimt even de rotzooi op te ruimen. Dat mag de netheidmedewerker van de gemeente dan de volgende ochtend doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Boa’s hebben hier regelmatig hun gezicht laten zien en dat is positief. Het was even wennen voor de gemeente dat de wijk aan de bel trok over het teveel aan afval, maar uiteindelijk is de aanpak positief uitgepakt.
 
Een probleem blijft het vooral in de weekeinden illegaal dumpen en bijplaatsen van afval bij het milieueiland aan de Reigerstraat achter het winkelcentrum. ‘Een bende’, stelde de politie op een zondagavond vast na het in ogenschouw nemen van de situatie. Kunststof tuinstoelen, rollen tapijt, van alles wordt er op de straatstenen gegooid, waarna de dumpers zich uit de voeten maken. Bij dit soort grotere stortplaatsen lijkt alleen permanent cameratoezicht te werken en daar zou de lokale politiek zich toch eens over moeten buigen.
 
Wenselijk is dat de school aandacht besteed aan zwerfval. Vanuit Kansrijk werd het park deze zomer bijna dagelijks zorgvuldig in de gaten gehouden. Het is zorgelijk te zien hoe kinderen en jongeren hun afval weggooien. Als ze er op worden aangesproken, volgt nagenoeg altijd ontkenning en een weigering de rotzooi in de prullenbakken te deponeren. Gevolg is dat scholieren, die het park op een prachtige manier als speel- en pauzeplek gebruiken, vaak moeten spelen in de rotzooi.
Kansrijk Berghuizen is met de gemeente overeengekomen dat aan het pad door het park nabij de speeltuin een metalen vangkorf voor afval wordt geplaatst. Hopelijk is men dan wel bereid het afval na een parkpicknick in deze korf te deponeren in plaats van op het gras. De korf is binnengekomen op de gemeentewerf. Nu nog plaatsen!
 
Kansrijk Berghuizen onderzoekt of er binnen het kader van bijvoorbeeld Buurtsubsidie een kleine prikploeg voor het hart van onze wijk kan worden geformeerd. Zo’n prikploeg functioneert succesvol in de Hengelose wijk Hasseler Es. Insteek is een schoon en afvalvrij wijkhart.
Een groot compliment verdienen de vrijwilligers van de Oldenzaalse Hengelsport Vereniging (OHV) voor de wijze waarop zij wekelijks de Stakenbeek en de oevers schoonhouden.
 

Tekst: