Zoek
Zoek

Help ons stemmen voor afbouw parkpodium

Stichting Kansrijk Berghuizen wil met stadstheater De Bond en oud-notaris Wim Gaalman graag het podium in Park Stakenkamp afbouwen. Het moet een volwaardig cultureel podium voor heel Oldenzaal worden. U kunt stemmen voor een eerste financiële bijdrage van de Rabobank.
De namen van de winnende metselaars, die in 2014 de zes stenen elementen bouwden voor het podium, staan in natuursteen vermeld. Ze waren net als de winnende voegers uit het hele land trots op het behaalde resultaat in Oldenzaal. Een fundament voor een cultureel podium, dat moest er komen. Zo was de afspraak tussen betrokken partijen als WBO Wonen en het Twents Carmel College locatie Potskampstraat. WBO zou het podium afbouwen, de gemeente zou het daarna overnemen, zo is te lezen in documenten waarover Kansrijk Berghuizen beschikt. Hetzelfde is gebeurd met het Fun Court, ook daarvan is de gemeente inmiddels eigenaar.
 
Echter, er kwam een nieuwe Woonwet en WBO zei dat men dit soort taken van der minister niet langer mocht vervullen. De gemeente deed of haar neus bloedde en de zes elementen bleven wat ze waren. Zes weliswaar fraai vormgegeven stenen muren in een even zo fraai park. Tot een tijd geleden docent Ad Smits van een van de winnende metselleerlingen zich meldde. Hij kwam vanuit Brabant naar Oldenzaal om het eindresultaat te bewonderen. Logischerwijs was hij bijzonder teleurgesteld geen enkele vordering waar te nemen.
Het oorspronkelijke ontwerp van architect John Velthuis, dat iets wordt aangepast.
Voor Felix Nijland en Jan Olde Kalter was dit aanleiding binnen Kansrijk Berghuizen de handschoen op te pakken. Zij vonden oud-notaris Wim Gaalman – hij was altijd al voor een cultuurpodium in de stad, net als vroeger – aan hun zijde. En toen na een gesprek met directeur-bestuurder Riëtte Kruize van stadstheater De Bond duidelijk werd dat De Bond graag wilde meedoen in de programmering van een heus buitenpodium met rondom ruimte voor honderden mensen, was het besluit snel genomen.
De landelijke fondsenwerving is inmiddels gestart en Wim Gaalman gaat de lokale fondsen en serviceclubs interesseren voor dit stadsbrede project. Uit offertes van lokale aannemers en installateurs blijkt dat er 65.000 euro nodig is voor een professionele afbouw. Het oorspronkelijke zeer fraaie ontwerp van architect John Velthuis is in overleg met hem iets aangepast om minder kosten te hebben. Medewijkbewoner en bouwkundig adviseur Joffrey Bloemen heeft een aangepast ontwerp gemaakt, met twee in plaats van zes trappen en een sedumdak (mosdak) als groen alternatief voor een zinken dak.
 
Vanaf maandag 5 oktober kan via de site van de Rabobank gestemd worden voor dit podiumproject van de Stichting Kansrijk Berghuizen. Eerder haalde Kansrijk met de stem en de steun van velen zo 5.000 euro binnen voor een ander project. Als we veel stemmen krijgen, zo is de boodschap kort gezegd, komen we in aanmerking voor een forse financiële dotatie van de Rabobank. Maandag zullen we de lezers van Hallo Berghuizen daarover nader informeren.
 
Als het lukt het podium af te bouwen, komt er volgens Felix Nijland, Jan Olde Kalter en Wim Gaalman een programma- en beheerstichting. Daar is al een goede kartrekker voor gevonden. Naast stadstheater De Bond wordt het plan gesteund door Oldenzaal Promotie. Citymanager Jeff van den Biggelaar is er enthousiast over.
 
Helpt u ons stemmen? Lees maandag opnieuw Hallo Berghuizen en onze Facebookstream.