Search
Search

Achter het spoor, dat is voorbij

Zuid-Berghuizen wil een dorpsplein tussen kerk en winkelcentrum. Een plein met een op dat gedeelte autoluwe Burgemeester Wallerstraat, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen winkelen maar ook goed kunnen parkeren.
Joffrey Bloemen en Gerwin Wissink van de initiatiefgroep wijkontwikkeling boden de wijkontwikkelingsvisie aan aan burgemeester Patrick Welman. Op de foto verder voorzitter Ria Nijhof van Kansrijk Berghuizen. Foto’s: Riet Vos.

Wijkvisie telt vele realistische kleine en grote ambities

Berghuizen wil een dorpsplein

Een ontmoetingsplek volgens de dorpse gedachte, waarin mensen nog omzien naar elkaar. Niet voor niets werd bij het aanbieden van de wijkvisie donderdagmorgen in Stakenboer het accent gelegd op een van de sterke punten in de wijk: veel mensen in Berghuizen kennen elkaar nog en helpen als het nodig is. De nieuwe slogan is dan ook: Zuid-Berghuizen, een heus dorp binnen de stad, met de warme, gekoesterde traditie van de oude noaberschap.
 
Op een groot doek voor de ingang van Stakenboer kon onder andere burgemeester Patrick Welman de slogan aflezen. Secretaris Felix Nijland van Kansrijk Berghuizen maakte bekend dat dergelijke welkomstborden bij de vier belangrijke entrees van de wijk zouden moeten komen. Vanuit Losser, vanuit Enschede, vanuit de stad en vanuit het groene gebied bij de Koppelboerweg.
 
‘We willen de dorpse gedachte nog meer uitstralen. Natuurlijk voelen we ons verbonden met de stad Oldenzaal. Het is niet zo dat we de twee tunnels dicht willen spijkeren, integendeel. Maar we zijn en blijven Berghuizenaren, die trots zijn op hun wijk en dat gaan we nog meer uitdragen’, aldus Nijland.
 
Meer dan dertig mensen vanuit diverse geledingen en politieke partijen woonden de aanbieding in Stakenboer bij. Voorzitter Ria Nijhof van Kansrijk zei in haar inleidende woorden dat Kansrijk het verbinden van mensen en partijen als voornaamste taak ziet, om van daaruit tot actie te komen. Zij prees de groep relatieve jongeren uit de wijk, die al brainstormend en nadenkend vanuit een vrije opdracht de basis legde voor de wijkvisie.  
Wijk
Die visie is volgens Felix Nijland een koers om de komende jaren op te  varen. De wijk heeft er zelf over mogen meepraten tijdens een drukbezochte wijkraadpleging in Breedwijs. In de bijeenkomst in  Stakenboer bleek donderdagmorgen dat de wijkbewoners in het algemeen tevreden zijn over hun wijk. Over de nabijheid van de A1 en het spoor en het station. Over de twee verbindingen met de stad, over de nieuwbouw die nu wordt gepleegd (appartementen en in het gebied Stakenbeek). Maar ook over de voorzieningen als de sportaccommodatie en de groene rand van de wijk en vooral over het bruisende hart van Zuid-Berghuizen, met – in een compacte cirkel – het drukbeklante winkelcentrum, het gezondheidscentrum, huiskamer van de wijk Stakenboer, het succesvolle ontmoetingspark Stakenkamp en brede school Breedwijs. Als de kerklocatie straks wordt herontwikkeld worden de mogelijkheden voor een levendig en duurzaam sterk economisch hart van de wijk nog veel groter.
 
De voorzieningen in Park Stakenkamp, zoals de natuurlijke speeltuin en het Fun Court,  worden goed gebruikt. Felix Nijland vertelde enthousiast over de kinderen van basisschool  De Leemstee, die nu het hele park gebruiken tijdens hun pauzes. Tevredenheid is er in Berghuizen ook over de wijze, waarop WBO Wonen het sociale woningbezit verduurzaamd, zoals nu actueel in de P.J. Geldermanstraat.
 
Joffrey Bloemen van de initiatiefgroep wijkontwikkeling lichtte het plan voor het dorpsplein nader toe. Het zou goed kunnen passen in de plannen van de gemeente het doorgaande verkeer meer en meer over de ringweg over het industrieterrein  te leiden, maar het zou de situatie ter plekke ook veel veiliger en aangenamer maken.
 
Jan Olde Kalter, een van de adviseurs van Kansrijk, ging in op een tweede grote ambitie uit de wijkvisie, naast de droom van een dorpsplein. En dat is omzien naar elkaar. Geen fysieke boodschap, wel een sterk inhoudelijke, die laat zien dat in Berghuizen wordt gestreefd naar mooie intermenselijke verhoudingen en het dichter bij elkaar brengen van culturen.
Over het imago van de wijk zei Felix Nijland: ‘Heel lang repte men over Achter het spoor. Over de wijk met al die flats, waar de bus de hele dag door rijdt. Sinds de oprichting van Kansrijk in juli 2017 ademt onze wijk meer trots. Over Berghuizen wordt gesproken, het is de wijk waar het gebeurt, Berghuizen is hot!’
 
Nog een aanbeveling van de initiatiefgroep wijkontwikkeling was de entrees van de wijk te verbeteren, met name vanuit de binnenstad en vanuit Enschede. Een veel mooier ingerichte rotonde ter hoogte van de Bisschop Balderikstraat, een aansprekende en in het oog springende nieuwe brug over de Stakenbeek, en, op de middellange termijn, sloop van de Geldermanflats om er – zo zou de initiatiefgroep graag zien – representatieve hofjeswoningen voor in de plaats te bouwen.
 
Zowel burgemeester Patrick Welman als directeur-bestuurder Dick Mol van WBO Wonen toonden zich zeer ingenomen met de wijkvisie en het voorafgaande proces om zover te komen. ‘Zoiets lukt alleen in Berghuizen’, complimenteerde Dick Mol de wijk. Beiden beloofden de wijkvisie onder de aandacht te brengen en erover in gesprek te blijven met de wijkvertegenwoordigers. Dat is mooi, want onze wijk heeft de stadsbestuurders, beleidsambtenaren en de politiek nodig om de kansrijke dromen en ambities te verwezenlijken.
 
De wijkvisie is inmiddels voor iedereen te lezen op www.halloberghuizen.nl Bovenin de homepage de button aanklikken. Via het pijltje rechts kan digitaal door de visie worden gebladerd.

Foto’s: Frank Noordanus