Zoeken
Zoeken

Ontbrekend stukje fietspad

De gemeente Oldenzaal legt opnieuw een gedeelte aan van het fietspad langs de Stakenbeek. Het nog ontbrekende deel moet in de toekomst een fietstocht van Oldenzaal-oost naar Oldenzaal-west langs het water mogelijk maken, in het kader van het Stedelijk Rondje Water Oldenzaal.
De Stakenbeek door onze wijk Zuid-Berghuizen vormt het centrale element in het fietspadenplan. Het ontbrekende stuk dat het wegenbouwbedrijf Lansink uit Saasveld nu aanlegt, ligt tussen de Burgemeester Wallerstraat en de Enschedesestraat. Aan de overkant van de Enschedesestraat slingert het fietspad zich al langs  het verdere verloop van de beek naar de Eektestraat en nog verder naar en langs de bergingsvijver achter Power & Packer richting Kleibulweg. In het kader van de realisatie van het woongebied Stakenbeek is al een fietspad aangelegd langs de beek tussen de Helmichstraat en de Burgemeester Wallerstraat. Vanaf dit fietspad kunnen gebruikers over een brug naar de Lijsterstraat en Park Stakenkamp.
Het fietspad ligt bij alle beekdelen aan de noordkant, de kant van de stad. Over de Enschedesestraast wordt een zo veilig mogelijke verbinding gerealiseerd. Net voor de oude kolenloodsen van Timmers buigt het toekomstige fietspad af naar links en loopt een stukje parallel aan de beek aan de overzijde van de Enschedesestraat, om dan rechtsaf te buigen over het industrieterrein. Het hele beektraject  is door de gemeente ingedeeld in zes segmenten, tussen het buitengebied ten oosten van de Boerskottenlaan en de Hazewinkelweg.
 
Er ligt nog geen fietspad langs het beekgedeelte tussen de Boerskottenlaan en de Helmichstraat. Vanaf de Putterstraat in de Kleine Vogelbuurt loopt ten zuiden van de beek wel een voetpad naar de Helmichstraat. Vorige week is overigens de oeverbegroeiing langs een deel van de beek gemaaid, zoals  tussen de Helmichstraat en de Burgemeester Wallerstraat.