Zoek
Zoek

Afbouw muziekkoepel gaat beginnen

Over circa twee weken begint aannemer Warmes uit Lattrop met het dichtmetselen van de onderbouw voor de muziekkoepel in Park Stakenkamp en het aanbrengen van gewapende betonpoeren. Tussen de roodstenen elementen komen steens muurtjes van een mooie zwarte metselsteen. Daarnaast komen er twee betontrappen als opgang naar de toekomstige muziekkoepel.
Cartoonist Eddy Loohuis haakte met deze cartoon in op de bouw van een muziekkoepel in Park Stakenkamp.

Bedrijfsleven en burgers doneerden geweldig

Wachten op eerste optreden in muziekkoepel

De onderbouw werd in april 2013 al gemaakt tijdens de Nationale metsel- en voegwedstrijden, die toen in Oldenzaal werden gehouden. WBO Wonen zou de koepel afmaken, maar liet het afweten toen er een nieuwe Woonwet kwam, die kennelijk niet meer voorzag in dit soort projecten. Dit leidde tot grote teleurstelling bij betrokkenen van destijds, zoals de toenmalige conrector van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat Tonnie Franken en Ad Smits uit Noord-Brabant, in die tijd docent van een winnende leerling. Smits was in de tussenliggende jaren zelfs twee keer in Oldenzaal om te kijken naar het – niet aanwezige – eindresultaat.
 
Wijkbewoner Felix Nijland, secretaris van de Stichting Kansrijk Berghuizen, trok zich die teleurstelling aan en nam eind vorig jaar het initiatief tot afbouw van het podium. Hij verzamelde een kundige groep mensen om zich heen, bestaande uit oud-notaris Wim Gaalman, Jan OIde Kalter, bouwkundige Joffrey Bloemen en ondernemer Marc Loke. Nijland ging zelf in gesprek met de gemeente Oldenzaal en vond uiteindelijk een welwillend oor bij het college van B en W. Inmiddels is de bouwvergunning verstrekt, zijn daar binnen de geldende termijn geen bezwaren tegen ingediend en verleend de gemeente zowel facilitair als met een financiële bijdrage voor de elektriciteitsvoorziening een gewaardeerde bijdrage. Teamleider buitenbeheer Guus Goorhuis is aangesteld als contactpersoon vanuit de gemeente voor de initiatiefgroep in Zuid-Berghuizen. Er wordt gewerkt volgens een zorgvuldig geschreven en getekend projectplan. 
 
Hartverwarmend
 
De afgelopen maanden is flink werk gemaakt van het binnenhalen van de benodigde gelden. Ruim 40.000 euro aan contanten kwam er binnen en veel lokale en regionale bedrijven zoals aannemer Warmes zegden diensten in natura toe. ‘De medewerking vanuit het bedrijfsleven was hartverwarmend. Niemand zei nee, iedereen sprak van een mooi cultureel project voor de stad Oldenzaal. Peter Siers van de Siers Groep en Herman Bodewes van Shelter Storage waren in de geest van hun vaders in vroegere jaren de eersten, die een substantieel bedrag doneerden. Ondernemers als Herman Kemna van Technische Veren Twente, die op Boerskotten woont, oud-inwoner van onze wijk Gerard Heskamp van Contict en Roeland Reef van de Betoncentrale (bewoner van villa Boerskotten) volgden. En in hun kielzog een hele rij andere bedrijven zoals de Rabobank, maar ook culturele verenigingen en burgers, die zich met een grotere of kleinere bijdrage achter het project schaarden’, aldus de leden van de initiatiefgroep. Daarbij zijn ook Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV, Ella Reef en Carl Hommels, Wiggers Vastgoed, Trioliet, een echtpaar uit De Lutte, Rabo Club Support, Buurtsubsidie, de Rotary Club, het Boeskoolfonds en de Stichting Recuso.
 
Als het metselwerk is gevoegd en aangehard en de betontrappen van D&B Betonproductie zijn geplaatst wordt er vanuit Hengelo 30 kuub puinmix aangevoerd en in de ontstane bak getakeld. Dit wordt om niet beschikbaar gesteld door Anton Reef van de Twee Recycling Groep. Daar komt een laag van 30 centimeter straatzand bovenop. H&S verzorgt gratis het transport van het puinmix en levert tevens met korting de benodigde rijplaten. Aannemer Plegt Vos stelt gratis de bouwhekken beschikbaar. En die worden neergezet door een stelletje stevige kerels van onze fantastische carnavalsvereniging De Spanvöggel. Het straatwerk wordt met korting aangelegd door het stratenmakersbedrijf Pilage uit Oldenzaal, dat tevens de toegangtrappen plaatst. De muziekkoepel krijgt een fraaie klinkervloer.
 
Vanaf de Stakenkamplaan wordt  een zware 63 Ampere kabel naar de koepel gelegd. Die wordt aangesloten op een professionele meterkast, waarin elektriciën Jarno Mannebeek uit Losser zowel de kabelaansluitingen maakt naar het podium als voor activiteiten in het park, zoals mogelijk een bierwagen, braadworstentent, luchtkussens, een draai- of zweefmolen en evenementen. Op de betonpoeren komen zes eiken staanders, die de eveneens uit eikenhout gezaagde schuine dakconstructie gaan dragen. De houten opbouw met vuren dakplanken wordt computergestuurd gezaagd, geschaafd en op locatie geplaatst door MK Houtbouw uit Oldenzaal. ‘Die vervolgstap kan even op zich laten wachten’, legt Felix Nijland uit. ‘Dat heeft alles te maken met de drukte in de bouw en leverantieproblemen voor het hout. De klus in één snelle bouwstroom klaren gaat dus waarschijnlijk niet lukken.’ 
 
Op het dak komt op twee onderlagen een sedumdak, geheel passend in de groene omgeving van het Park Stakenkamp. Deze klus wordt met een aanzienlijke korting uitgevoerd door Boll Dakmanagement uit Enschede. Directeur Marc Loke heeft bovendien een sponsor weten te regelen voor de valijzers, die op het dak vanuit veiligheidsoverwegingen moeten worden aangebracht. De firma Kip brengt met korting de zinken kraal rond het dak aan en de hemelwaterafvoeren. In het midden van het dak komt een zogenaamd pinakel. Tussen de staanders komt een fraai hekwerk, waarover de initiatiefgroep aan de praat is met smid Jan Lohuis in het buitengebied van Tilligte. Schildersbedrijf Belderink aan het Eekboerplein zal dit hekwerk om niet in een stevige primer en een mooie verflaag zetten. Onder de kap komt sfeerverlichting met een tijdschakelaar, om vandalisme tegen te gaan. Gedacht wordt tevens aan zowel camerabewaking van de bouwplaats als een permanente 360 graden camera onder het dak van de toekomstige koepel. De initiatiefnemers: ‘Dat lijkt geen overbodige luxe, omdat de afgelopen tijd vandalen brokken hebben afgeslagen van de natuurstenen, die in de onderbouw zijn verwerkt en de daarin gebeitelde namen van winnende metselaars en voegers met een scherp voorwerp hebben doorgekrast. Een aanzienlijke schadepost. We doen aangifte bij de politie, want dit kan niet worden getolereerd.’
 
De medewerking vanuit de gemeente bestaat ook uit het 40 uur beschikbaar stellen van enkele stratenmakers. Zij zullen de sleuven graven voor de fundering van het metselwerk en het bestaande straatwerk om de koepel waar nodig herstellen. Felix Nijland spreekt zijn waardering uit voor de doneeractie, die Wim Gaalman opzette via internet. ‘Naast het aanstekelijke enthousiasme van Wim op zich was het prachtig te zien hoeveel Oldenzalers een kleine of grotere bijdrage doneerden. Soms vijf euro, maar dat zijn wel mensen die de cultuur in de stad een heel warm hart toedragen. Juist met die bijdragen zijn we extra blij, omdat ze vanuit het hart komen’, aldus Nijland. De doneeractie bracht ruim 5.000 euro op.
 
Het plan voor de muziekkoepel is iets aangepast om kosten te besparen, maar dat is overlegd met de architect van het oorspronkelijke ontwerp John Velthuis. Die is daarmee akkoord gegaan.
Met de gemeente zal voor de podiumlocatie nog een zogenaamd Recht van Opstal geregeld worden. Het toekomstige bestuur van de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal zal eigenaar worden en geheel verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de Oldenzaalse muziekkoepel. Mooi is dat de welzijnsinstelling Impuls goede plannen heeft met de naast het podium gelegen boerderij Stakenboer. Ontmoeting zal hier nog meer gestalte krijgen.
 
Op dit moment bestaat het bestuur van de notarieel en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven Stichting Muziekkoepel Oldenzaal uit Felix Nijland (voorzitter), Jan Olde Kalter (secretaris) en Wim Gaalman (penningmeester). Dit bouwbestuur draagt na gereedkoming van de koepel de taken over aan een nieuw, stedelijk bestuur met notaris Bart Riteco als voorzitter. Dit bestuur zal vijf leden tellen, waaronder hopelijk een vertegenwoordiger vanuit stadstheater De Bond. Directeur Riëtte Kruize van het stadstheater zegt over de muziekkoepel: ‘Ik heb aangegeven dat ik een buitenpodium interessant vind, mee wil denken en de locatie ook interessant vind voor buitenprogrammering.’  Van de vijf toekomstige bestuursleden zijn er op dit moment vier bekend. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat de muziekkoepel wordt bestemd voor heel Oldenzaal en dus ook een stedelijke allure en uitstraling moet krijgen.