Zoek
Zoek

Muziekkoepel in park krijgt smoel

Nadat de onderbouw voor de muziekkoepel al enige tijd gereed was moest er worden gewacht op de levering van het eikenhout voor de staanders en de kap. Dat arriveerde eind vorige week van Twickel en werd zaterdag gezaagd en geschaafd bij MK Houtbouw op het bedrijventerrein.
De foto’s zijn gemaakt door Koen en Yvonne Zomers.

Afbouw muziekkoepel vordert nu snel

Mooie blikvanger in Park Stakenkamp

Vervolgens ging het vlot. Maandag aan het begin van de middag werden de ankers in de betonkolommen geboord. Dinsdagmorgen om acht uur arriveerden nagenoeg gelijktijdig de bouwers van MK Houtbouw en de mobiele kraan van de firma Volker uit De Lutte en al snel stond de eerste van zes staande eiken balken op het onderstel. Eind van de dag stond de hele eikenhouten constructie en tekenden de contouren van de Oldenzaalse muziekkoepel zich voor het eert nadrukkelijk af. Velen stonden even stil bij de markante bouw tijdens een wandelingetje door Park Stakenkamp en spraken nu al hun waardering uit voor het bouwwerk, dat straks ongetwijfeld de blikvanger wordt in de groene parkomgeving.
 
Woensdag wordt het werk voortgezet met het vastspijkeren van het vuren dakbeschot, het aanbrengen van een rand rond de overstekende podiumkap en nog wat andere werkzaamheden. Daarna komt het dakdekkersbedrijf Boll Dakmanagement aan de beurt met het aanbrengen van een isolatie- en bituumlaag, waarop een sedumbedekking komt. Geheel passend in de sfeer van het park.
 
Werkzaamheden die daarna nog worden uitgevoerd zijn onder meer het aanbrengen van een zinken dakkraal, hemelwaterafvoeren, het plaatsen van een pinakel op het hoogste punt van het dak, het aanbrengen van valijzers voor onderhoudswerkzaamheden, het plaatsen van een mooi sierhekwerk tussen de staanders en het aanbrengen van het resterende deel van de elektriciteit, verlichting en camerabewaking.
 
Medio volgende week worden de namen bekend van de vijf bestuursleden, de toekomstige administrateur van de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal en drie adviseurs. Zo gauw mogelijk wordt een jaarprogramma gemaakt. Het huidige bestuur van de koepel – zeg maar het bouwbestuur – bestaat uit Felix Nijland (voorzitter), Jan Olde Kalter (secretaris) en Wim Gaalman (penningmeester). Bouwkundige adviseurs van dit bestuur zijn Joffrey Bloemen en Marc Loke. Het huidige bestuur draagt medio dit jaar de taken over aan het toekomstige bestuur, dat een stedelijke allure heeft. Immers: de muziekkoepel is er straks voor alles en iedereen uit heel Oldenzaal.
 
Op zondag 31 oktober vindt er om 14.00 uur met de muziekverenigingen St. Joseph en Semper Crescendo een try-out plaats. De officiële opening van de Oldenzaalse muziekkoepel is als het volgend jaar mooi weer wordt: zondag 24 april 2022 om 14.00 uur. Het programma wordt evenals het jaarprogramma voor volgend jaar nog samengesteld. De Stichting Muziekkoepel OldenzaaL heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dat wil zeggen dat sponsoren bij een donatie belastingvoordeel kunnen krijgen. De komende tijd wordt nog benut voor het samenstellen van een technische- en onderhoudsploeg en het realiseren van een website en Facebookpagina. 

Foto’s: Koen en Yvonne Zomers.