Blijf thuis bij calamiteiten op spoor

Het spoor en alles wat daarmee samenhangt leeft in Oldenzaal. Dat was duidelijk te merken aan de belangstelling voor de informatiebijjeenkomst woensdag in het stadhuis. Naar schatting 180 personen (o.a. uit Zuid-Berghuizen, het Landreben en de Lyceumstraat) waren gekomen om informatie te krijgen over veiligheid en de ontwikkelingen in de toekomst.
Heel wat Oldenzalers, veelal uit aan het spoor liggende wijken, buurten en straten, luisterden in de stadhuishal naar de uitleg van betrokken partijen zoals de Veiligheidsregio.
Burgemeester Patrick Welman: ‘Toen ik nog maar kort burgemeester was in Oldenzaal kreeg ik te maken met twee incidenten op het spoor, kort achter elkaar. Toen wilden we een avond als deze al organiseren. Corona haalde daar een streep door.’ 
Om die reden werd een filmpje gemaakt. 
Dat is te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=I2Qtfjd_ddo 
Burgemeester Patrick Welman kreeg na zijn installatie als burgemeester kort na elkaar te maken met twee spoorincidenten.
Medewerkers van de Veiligheidsregio legden woensdag uit hoe de gemeente, de Veiligheidsregio, de brandweer en Prorail samenwerken bij incidenten en calamiteiten op het spoor. Belangrijkste boodschap voor je eigen veiligheid: ‘Ga niet naar het incident, houdt afstand, laat de hulpdiensten hun werk doen.’
Roderik Tonen, beleidsmedewerker mobiliteit van de gemeente, informeerde de bezoekers  over de voor Oldenzaal belangrijke ontwikkelingen op het spoor. De belangrijkste daarvan zijn het versnellen van de Intercity Amsterdam-Berlijn en het onderzoek naar de Noordtak van de Betuwelijn.
Om de intercity te versnellen is een ingreep nodig op station Oldezaal. Die moet er voor zorgen dat de intercity zonder hindernissen (wissels) langs het station kan rijden.
Het goederenvervoer over het spoor neemt toe en groeit nog steeds. Eén van de belangrijkste oorzaken voor extra goederenvervoer door Oldenzaal is dat de Betuwelijn niet op volle capaciteit gebruikt kan worden omdat het spoor in Duitsland daar nog niet op is aangepast. Oldenzaal heeft aangegeven dat allereerst nut en noodzaak van een eventuele Noordtak onomstotelijk vast moeten staan. Roderik Tonen en wethouder Evelien Zinkweg over de verwachte ontwikkelingen bij het spoor: ‘Oldenzaal vindt een aanpassing van de spoorinfrastructuur, waarbij sprake is van een toename van de hinder van het goederenvervoer door Oldenzaal, onaanvaardbaar.’
Een duidelijke uitspraak, die we in Zuid-Berghuizen niet zullen vergeten.
Bij nieuwe ontwikkelingen op en om het spoor wil de gemeente weer een informatiebijeenkomst houden.

Tekst en foto’s: Hennie Maartens (adviseur Kansrijk Berghuizen)