Marcel Snijders Ridder Orde Oranje Nassau

Voor de tweede keer in enkele weken tijd is vrijdagmiddag een geboren en getogen Zuid-Berghuizenaar onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zondag 12 juni was dat Felix Nijland en nu Marcel Snijders, die de Koninklijke Onderscheiding kreeg bij zijn afscheid als locatiedirecteur van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat.
Burgemeester Patrick Welman met Marcel Snijders en diens partner Truus Kunne. Foto: Anouk Dalhoeven gemeente Oldenzaal.
Burgemeester Patrick Welman reikte tijdens de afscheidsreceptie de Koninklijke Onderscheiding uit. De school van Marcel Snijders heeft gemiddeld 1.450 leerlingen per jaar, biedt alle vier leerwegen in het vmbo aan (basis- en kaderberoepsgericht, gemengde en theoretische leerweg) en heeft zeven beroepsgerichte vmbo-profielen. Onder zijn aansturing verwerft de locatie Potskampstraat in 2018 voor het eerst het predicaat ‘Excellente school’. Dit predicaat is in januari 2022 bestendigd c.q. wederom toegekend. Naast zijn reguliere baan als locatiedirecteur heeft Marcel zich op diverse fronten binnen het onderwijs op zowel regionaal- als landelijk niveau verdienstelijk ingezet. Zo was hij jaren lid en voorzitter van het bestuur van de Stichting Leergeld Oldenzaal.
Ridder Marcel Snijders.
Maar ook maakte Marcel zich belangeloos meer dan verdienstelijk voor de Oldenzaalse samenleving.  Zo is hij al 20 jaar lid van het algemeen bestuur en vrijwilliger bij Stichting Kunst in de Etalage,  is hij bestuurslid en acteur bij Vereniging SNOR amusementstheater (ook een kleine 20 jaar) en vervult hij (sinds 2018) de functie van penningmeester bij Stadstheater De Bond.  Bovendien maakt hij zich al een kleine 40 jaar op meerdere fronten verdienstelijk voor het Oldenzaalse carnaval. Allemaal activiteiten die niet meer weg te denken zijn uit het rijke culturele leven in Oldenzaal.

Klik op onderstaande link voor het persbericht.