Zoeken
Zoeken

‘Bomen langs voetpad inspecteren’

De bomen langs het Lossers Voetpad moeten een flinke inspectiebeurt hebben. Dat zegt Hans Dirckinck, spelend lid en oud-voorzitter van KV De Toekomst. De club heeft de baan naast het voetpad en werd in korte tijd geconfronteerd met een dikke vallende tak en een omgewaaide boom.
De tak van substantiële omvang trof nog net geen lid van De Toekomst, dat op weg was naar de jaarvergadering in het clubgebouw. De brandweer kwam eraan te pas om de boel op te ruimen. Korte tijd hierna waaide een boom om. Takken en bladeren werden opgeruimd door de gemeente. Hans Dirckink is van mening dat er teveel fietsers en voetgangers over het Lossers Voetpad gaan, die bij harde wind mogelijk gevaar lopen. Ook de klootschieters zijn op hun baan, die zoals gezegd parallel aan het voetpad loopt, op die momenten niet veilig.