Zoek
Zoek

Bouw kleedkamers FC Berghuizen begonnen

Het aannemersbedrijf Meijer–Oude Lashof uit Ootmarsum is voortvarend van start gegaan met de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie bij FC Berghuizen. Op sportpark ’t Venterinck is de eerste laag beton op het dikke kleipakket enkele meters diep in de grond gestort.
Er is bronbemaling geplaatst om het grondwater dat boven van de helling komt en opwelt uit de bodem het hoofd te bieden. Want de bouw vraagt natuurlijk niet om een vol met grondwater gelopen bouwput. Fase 1 van de bouw is de realisatie van de kelder en zes kleedkamers. Dit deel moet eind mei gereed zijn. Fase 2 begint na de zomerfeesten in het eerste weekend van juni. Deze fase behelst de sloop van de huidige kleedkamers achter het clubgebouw en de bouw van centrale toiletten, scheidsrechterskleedkamers en een materialenberging. Gereed volgens planning: 1 november. Tegen het einde van de bouw begint volgens voorzitter Wim Olde Kalter van de voetbalvereniging de uitbreiding en verfraaiing van het terras in eigen beheer.

Foto’s: Theo Krabbe.