Search
Search

Contrast in ons mooie Park Stakenkamp

Kansrijk Berghuizen en het IVN Oldenzaal-Losser e.o. hielden in Park Stakenkamp tijdens NL-doet weer een geslaagde werkochtend. IVN’er van het zuiverste water Wilbert Kallenberg schreef voor Hallo Berghuizen een alleszins lezenswaardige beschouwing en maakte ook de foto’s.
Net als andere jaren, al moesten we vorig jaar vanwege Corona wat uitwijken in de tijd, organiseerde Kansrijk Berghuizen in het kader van NL-doet een werkochtend in Park Stakenkamp in samenwerking met de Landschapsbeheergroep van IVN Oldenzaal-Losser e.o.. Alweer een aantal jaren huurt het IVN ruimte in Stakenboer en voelt zich daarom sterk verbonden met het park. Dit temeer vanwege de vlindertuin aldaar. 
Contrast was er in vergelijking met onze Natuurwerkochtend van vorige week met betrekking tot het aantal deelnemers. Beduidend minder deze keer, gedeeltelijk vanwege grieperige verschijnselen: beterschap dame en heren!
Ook de werkzaamheden in het park zorgen voor een contrast in vergelijking met de ontplooide activiteiten bij andere Natuurwerkochtenden. Zo is er deze zaterdag onder een haag onkruid verwijderd. In overeenstemming met het nabij gelegen Breedwijs, geeft dit de brede inzetbaarheid van onze (eigen?)wijze groep aan.
Om wat voor onkruiden ging het? Wel, bijvoorbeeld gras. Hier verfoeid, elders gekoesterd. Ja, het gaat niet om het kruid als zodanig, maar de plek waar het staat. Dat zorgt voor het contrast in beleving.
Jawel, contrast in beleving speelt nogal eens in en rond het park. Niet ver van deze heg vandaan, zie je in de vlindertuin een contrasterend beheer, dat soms aanleiding geeft tot contrasterende meningen. Sommigen genieten van de ‘netheid’, van aangeharkte, zwarte grond en glad geschoren grasvelden. Anderen genieten van de schoonheid van gecontroleerd ruimte geven aan veelsoortigheid met gevarieerde groei, onder andere leidend tot verrassende ontdekkingen, zoals de inmiddels vele orchideeën in de vlindertuin. En wat zeggen we dan: voor elk wat te klagen of voor elk wat wils?
De meeste tijd waren we echter niet aan het onkruid wieden, maar bezig als koppensnellers, die de hortensia’s te lijf gingen onder het motto snoeien doet groeien. De bedoeling was de hortensia’s allemaal tot op gelijke hoogte af te knippen. Met verwijzing naar de hierboven aangeduide eigenschap van onze groep is het niet verwonderlijk dat het resultaat goed omschreven kan worden met een kleine parafrasering  op George Orwell’s beroemde uitspraak: ‘All hortensia’s are equal, but some are more equal than others.’
Verder werden nog borden opgepoetst, stickers en graffiti verwijderd en zwerfvuil opgeruimd, zodat het park er weer schier bij ligt. Tussendoor kwam de groene brigade van lijst 2 nog langs en bracht ons wat helder water. Wij wensen hen een overeenkomstige heldere blik toe bij het politieke reilen en zeilen in Oldenzaal. 
Als altijd was de verzorging van de inwendige mens voortreffelijk geregeld evenals de prima organisatie door Kansrijk Berghuizen: hartelijk dank hiervoor!

Wilbert Kallenberg