Zoek
Zoek

Draagt u ook een beetje bij aan het podium?

U hebt ongetwijfeld gelezen of gehoord dat we de muziekkoepel in Park Stakenkamp willen afbouwen. Dat gaat lukken, het bedrijfsleven en de inwoners van Oldenzaal steunen ons geweldig.
Een initiatiefgroep vanuit Kansrijk Berghuizen met Jan Olde Kalter, Joffrey Bloemen (bouwkundige) en Felix Nijland trekt de kar van dit ambitieuze project. We krijgen daarbij fantastische en onmisbare hulp van oud-notaris Wim Gaalman. Met elkaar vormen we een hechte ploeg. Inmiddels is de helft van het benodigde bedrag binnen. Komende week gaat de aanvraag voor de omgevingsvergunning de deur uit. De welstandscommissie heeft al een verklaring van geen bezwaar afgegeven.
In onze wijk zijn veel fysieke zaken voltooid of er wordt nog aan gewerkt. De ideeën van Kansrijk Berghuizen komen prachtig overeen met de plannen van de gemeente. Zie de nieuwbouw in Stakenbeek, de herinrichting van de Stakenkamplaan, de rotonde Enschedesestraat en de bouw van appartementen met zorg.
Nu wordt het ook tijd inhoudelijk te kijken naar een nog mooiere en betere wijk, en dat kan middels ontmoeting, muziek en cultuur. Alles passend bij de schaal van de wijk en de stad. Bedoeling is een podium te bouwen met een eiken opbouw en een sedum dak, dat past in de groene parkomgeving. Nadrukkelijk wordt het een stedelijk cultureel podium, waarbij in de programmering wordt samengewerkt met stadstheater De Bond en mogelijk straks ook de Kunstenschool Kaliber. Een nog in te stellen Stichting Muziekkoepel Oldenzaal zal het podium beheren en de programmering verzorgen. Kundige bestuurders daarvoor zijn reeds in beeld.
Omstreeks maart hopen we het licht op groen te hebben. Wilt u ook een financiële bijdrage leveren, klik dan op onderstaande link. Klik vervolgens op de doneerknop. Met elke bijdrage zijn we blij. Dank u wel alvast en tot het eerste optreden. Wij zien Semper Crrescendo en St. Joseph elk al van een kant komen aanmarcheren. Nu nog hopen dat we met ons allen snel de Coronacrisis bezweren.
 
Klik hier voor uw donatie.
 
https://muziekkoepel-oldenzaal.nl/