Zoek
Zoek

Voorstel aanpak milieupleintjes

Kansrijk Berghuizen heeft vanaf vorige zomer frequent aandacht gevraagd voor de illegale afvaldumps bij de milieupleintjes. Maandagavond 8 februari bespreekt de gemeenteraad een integraal plan van aanpak in het politiek forum.
College, raad en ambtelijk apparaat nemen de opmerkingen uit onder meer onze wijk serieus. In bijgevoegde stukken leest u meer over de plannen.
 
Download concept van aanpak