Zoek
Zoek

Eektestraat bovenaan gevaarlijke wegen

De Eektestraat is de straat in Oldenzaal met de meeste geregistreerde verkeersongevallen in de afgelopen zes jaar. Reden om de straat met andere verkeersknelpunten in de stad aan te pakken.
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de gemeente Oldenzaal. Twee keer per jaar stelt het college van B&W een geactualiseerde lijst van verkeerskundige knelpunten vast. Op de lijst staan uiteenlopende verkeersprojecten, die de verkeersveiligheid in Oldenzaal gaan verbeteren. Bovenaan de lijst staat de Eektestraat, waar zoals gezegd de meeste ongevallen de afgelopen zes jaar zijn geregistreerd. 
Wijkbewoner Felix Nijland, die zestig jaar aan de Eektestraat woonde, herkent de gevaarlijke situaties op de Eektestraat. ‘Frequent door rood rijden, veel te hoge snelheden en op hoge snelheid constant op de linkerbaan blijven rijden zijn veel voorkomende overtredingen. Ga maar aan de straat staan en je ziet het zich voor je ogen voltrekken’, aldus Nijland.  Hij wijst er verder op dat veel fietsers het rode licht op het fietspad langs de Eektestraat negeren.

Met het vaststellen van de prioriteitenlijst verkeersknelpunten laat de gemeente zien welke projecten de komende tijd worden opgepakt. Er zijn verkeersprojecten toegevoegd, sommige projecten hebben een nieuwe positie gekregen op de lijst, andere werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Zo is de Kloosterstraat het afgelopen jaar opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid rondom parkeergarage De Driehoek te verbeteren. Een project in uitvoering is de aanleg van de rotonde aan de Enschedesestraat. Dit zal vooral de verkeersveiligheid voor fietsers vergroten. Voor volgend jaar staan meerdere projecten op de agenda, zoals de vervanging van de verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat met de Steenstraat en de herinrichting van de Berkstraat. Hier wordt het parkeren beter ingericht en krijgen fietsers een eigen plek op de weg. 

Op dit moment zijn 38 knelpunten in beeld, variërend van groot tot klein. Deze knelpunten zijn aan het licht gekomen door meldingen van inwoners en bedrijven, inbreng vanuit de raad en via ongevallenregistraties. De knelpunten zijn geprioriteerd op basis van het aantal ongevallen, het aantal meldingen en de mogelijke snelheid wanneer knelpunten aangepakt kunnen worden. In de gevallen waar de gemeente ‘werk met werk’ kan maken, zal dat uiteraard gebeuren. Situaties waarbij de verkeersveiligheid in het geding is, krijgen de hoogste prioriteit. 

De gemeenteraad heeft voor de aanpak van alle knelpunten jaarlijks een structureel budget van € 300.000 beschikbaar gesteld. Enkele knelpunten komen in aanmerking voor een provinciale subsidie, zoals de aanpak van het kruispunt Engelbertinklaan met de Oude Rondweg. Dit kruispunt maakt namelijk deel uit van een busverbinding en een stedelijke hoofdfietsroute.