Zoeken
Zoeken

Stemmen in Breedwijs en in clubgebouw TZB

In onze wijk kan woensdag 17 maart voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op twee locaties worden gestemd: in Breedwijs aan de Helmichstraat en in het clubgebouw van TZB op het sportpark aan de Schapendijk. De gemeente zet met een reeks van maatregelen in op Coronaveilig stemmen.
‘Voor kiezers moet het ook in deze Coronacrisis veilig zijn om te stemmen. En ook voor stembureauleden moet het veilig zijn om hun werk te doen’, stelt de gemeente in een gistermiddag uitgebracht persbericht. Er zijn 18 stemlokalen in Oldenzaal aangewezen die voldoen aan de gestelde eisen rondom toegankelijkheid en veiligheid, inclusief de Coronamaatregelen. En zijn er alternatieve manieren om te stemmen voor mensen die kwetsbaar zijn. Waaronder vervroegd stemmen, stemmen per post en het verstrekken van extra machtigingen. 
 
De gemeente Oldenzaal was al bezig om de indeling van stemlocaties te herijken, omdat deze niet op alle plekken heel logisch meer was. Uitgangspunten voor de nieuwe indeling zijn het aantal kiesgerechtigden per locatie en de opkomstcijfers en evaluatie van vorige verkiezingen. Tevens is een oproep gedaan bij de inwoners om tips met de gemeente te delen. Deze tips zijn verwerkt. Daarnaast vervallen de zorginstellingen als stemlocatie in verband met de Coronamaatregelen.
 
Op het stembiljet wordt aangegeven bij welk stemlokaal de desbetreffende kiezer terecht kan. In principe kan gestemd worden bij elk stemlokaal in Oldenzaal. In verband met de situatie rondom het Coronavirus is het verzoek om zoveel mogelijk het stembureau te bezoeken, dat op het stembiljet wordt vermeld, om zo de spreiding van kiezers te bevorderen.

Foto: Tubantia