Familie Huttenhuis erkentelijk voor alle steun

De familie Huttenhuis wil graag haar erkentelijkheid betuigen aan allen, die belangstelling toonden en van steun zijn geweest na het overlijden van Gerard Huttenhuis op dinsdag 19 april. Gerard was in Zuid-Berghuizen liefst 40 jaar actief als voorzitter van KV Ons Genoegen en tevens was hij een periode voorzitter van de locatieraad van de Mariakerk. 
Maar ook werkte de geboren Zuid-Berghuizenaar 40 jaar in dienst van de politie, waar hij in 2004 in de rang van hoofdinspecteur vertrok. Zijn afscheid van de dienst was in zaal Kothman in Zuid-Berghuizen. Onder grote belangstelling werd zondag 24 april zijn afscheidsviering gehouden in onze Mariakerk. Onderstaand de dankbetuiging van de familie Huttenhuis, die Hallo Berghuizen natuurlijk graag een plek geeft.