Groot onderhoud Enschedesestraat

Volgend jaar wordt het gedeelte van de Enschedesestraat tussen de rotonde Schelmaatstraat en de kruising met de Mariastraat aangepakt. Het college van B en W vraagt de gemeenteraad daarvoor een krediet beschikbaar te stellen.
Volgend jaar wordt het deel van de Enschedesestraat tussen de rotonde JH Nieuwenhuisstraat-Schelmaatstraat en de kruising met de Mariastraat aangepakt.
De Enschedesestraat is een belangrijke toegangsweg en daarmee het visitekaartje naar het centrum van Oldenzaal. Vorig jaar is het eerste gedeelte van de Enschedesestraat vanaf de Lossersestraat tot aan rotonde bij de Schelmaatstraat opgeknapt. 
 
Eveneens in 2021 is langs de Enschedesestraat het project F35 uitgevoerd. Hierbij is de fietssnelweg F35 aangelegd tot de kruising met de Schelmaatstraat en van de kruising op deze locatie is een rotonde gemaakt. Het deel dat nu aan de beurt komt is sterk verouderd. Het moet een straat worden waar de weggebruiker veilig kan fietsen, rijden en wandelen. Daarnaast een aantrekkelijke toegangsweg, want deze entree van Oldenzaal is natuurlijk een van de belangrijkste van de stad.
 
De gemeente wil werk met werk maken (werkzaamheden efficiënt met elkaar combineren), daarom wordt tegelijkertijd het riool onderhouden en een regenwaterriool aangelegd,  waarmee ingespeeld wordt op de klimaatverandering. 
 
Het plan is om volgend jaar de volgende onderdelen opnieuw aan te leggen of te onderhouden: het asfalt, de fietsstroken in het verlengde van de F35, het riool en een regenwaterriool: een zogenoemde ‘blauwe ader’, die het schone regenwater afvoert om wateroverlast te voorkomen en ervoor zorgt dat het schone water ingezet kan worden in drogere tijden.
 
Na besluitvorming door de gemeenteraad is zoals gezegd de planning om met de werkzaamheden aan de Enschedesestraat te beginnen in het voorjaar van 2023. Aan het einde van dit jaar wordt er voor omwonenden een inloopavond gehouden. Tijdens de werkzaamheden volgend jaar worden omleidingroutes ingesteld en blijven aanliggende woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Foto: Theo Krabbe.