Zoeken
Zoeken

Felix Nijland schreef boek over zusters

Wijkbewoner in Zuid-Berghuizen Felix Nijland schreef in opdracht van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Tilburg een boek over honderd jaar zusters in het grensdorp Overdinkel. In grote dienstbaarheid werkten de zusters vanaf 1919 in het onderwijs, de kraamzorg en wijkverpleging en ze hielpen de pastoor in de H. Gerardus Majellaparochie. Vele jaren verzorgden ze ook het naaionderwijs aan meisjes uit Overdinkel.
Het boek ‘Overdinkel is met ons – honderd jaar zusters aan de grens – ‘ vertelt niet alleen over de komst en het werk van de aanvankelijk nog zwaar gekapte zusters, het beschrijft ook de groei van Overdinkel. Het dorp is nog niet eens zo oud. Het groeide eind negentiende eeuw mee met de opkomst van de textielindustrie in Gronau. Arbeiders uit de Kop van Overijssel, Drenthe en het zuidwesten van Friesland vestigden zich in eenvoudige keetjes in het Tiekenveen, omdat in het veen in hun geboortestreek geen droog brood viel te verdienen. De van oorsprong uit Losser afkomstige pastoor Roberink stuurde ze vanuit zijn vestigingsplaats Steenwijkerwold naar deze contreinen om aan de slag te gaan als textielarbeider. Naast enkele eeuwenoude boerenerven ontstonden zo dorpskernen, waar steeds meer mensen kwamen te wonen. Niet alleen Overdinkel, maar ook Glane groeide op deze manier.
 
Bouwpastoor Van Laak bouwde in Overdinkel een kerk, katholieke scholen en een verenigingsgebouw. Hij benaderde de congregatie in Tilburg om zusters, die hem moesten helpen met het vele werk in het prille dorp. De eerste zusters kwamen in januari 1919. Ze vestigden zich in het klooster, dat was gebouwd naast de kerk. Nu nog wonen in een groot huis aan de Hoofdstraat twee zusters. Zuster Castissima (94) en zuster Leokorda (89). Ondanks een werkzaam leven en hun hoge leeftijden zijn de zusters nog steeds actief in het dorp. Het dorp koestert ze, ze horen er volledig bij.
 
Het boek is recent aangeboden tijdens de feestelijke jubileumdag in het grensdorp. Vele honderden exemplaren zijn weggegeven aan mensen, die nauw betrokken waren en zijn bij de zusters. In honderd jaar zijn meer dan 85 zusters van de congregatie uit Tilburg voor kortere of langere tijd werkzaam geweest in de kern Overdinkel en zijn verre buitengebied.