Zoek
Zoek

Fruitbomen en bloemenlinten in nieuwe tuinen bij flats

De grasvlakte rond de drie flat gebouwen aan de Frans Halsstraat gaat veranderen in een tuin met hier en daar hoogteverschillen. Er komen fruitbomen en struiken die vruchten dragen. Een soort voedselbosje.
Bij de flats aan de Frans Halsstraat zijn al diverse bomen omgezaagd voor de toekomstige tuinaanleg.
De afgelopen weken zijn daartoe meerdere bomen omgezaagd. WBO Wonen, eigenaar van de flats en de gazons, wil de groene vlakte veranderen in een veel aantrekkelijker tuin met een grotere beleving en meer kansen voor vogels, vlinders en insecten. Bewoners reageerden aanvankelijk verbaasd over de kaalslag. Maar nu een enkeling weet welke transformatie zich daar gaat volktrekken, zijn de reacties al aanmerkelijk positiever.
 
De initiatiefgroep groen van Kansrijk Berghuizen is door de corporatie gevraagd mee te denken over het uiteindelijke plan. Aanspreekpunt Harry Roeloffzen van die groep denkt dat het zinvol is een informatiebijeenkomst te beleggen in boerderij Stakenboer om nog meer bewoners mee te krijgen op de ingeslagen weg. Bewoners zijn recent ook betrokken bij het tegels wippen voor de flats aan de Bloemenkamplaan. Daar ontstaat inmiddels een veel groenere omgeving. Inmiddels heeft zich aan de Frans  Halsstraat bij WBO al een bewoner gemeld, die graag mee wil denken.
 
In het plan is opgenomen het graven van greppels aan de zijde van de Helmichstraat. Natuurlijk geen diepe sloten, maar wel zodanig dat daar straks zaad kan worden ingezaaid, zodat een twee meter breed bloemenlint ontstaat. Hopelijk binnenkort meer informatie over dit plan.

Foto’s: Hans Muijderman.