Zoeken
Zoeken

Gerard Huttenhuis overleden

Na een kort ziekbed is dinsdag in het  ziekenhuis in Enschede Gerard Huttenhuis overleden. Gerard was in Zuid-Berghuizen liefst 40 jaar actief als voorzitter van KV Ons Genoegen en tevens was hij een periode voorzitter van de locatieraad van de Mariakerk. Hij is 76 jaar geworden.
Politiechef Huttenhuis spreekt bij zijn afscheid in 2004. De bijeenkomst was, hoe kan het anders, in zaal Kothman in Zuid-Berghuizen.
Zoon Rob Huttenhuis belt. Hij brengt een zware boodschap. Gerard Huttenhuis, je kunt je het haast niet voorstellen van zo’n stoere, krachtige en vitale man, is overleden. Vorig jaar brak hij een been. Daarna openbaarde zich wat mogelijk al gesluimerd heeft, een longziekte. En toen ging het sneller dan menigeen had gewild  en gedacht.
 
Want: met Gerard Hutt’nhoes ko’j zo mooi kuier’n. En dat kan noe nig meer.’
 
Gerard was een liefhebber van de Twentse streektaal. Daaraan gaf hij uiting door het voorzitterschap van de dialecgroep van de historische vereniging De Dree Marken in De Lutte. En hij doceerde het Twents graag aan zijn kleinkinderen. Eens en vooral was hij echter politieman. Hoewel hij aanvankelijk in de geest van zijn oom Bernard het liefst boer was geworden. Na de politieopleiding werkte hij 30 jaar in Enschede, straatagent, de motorbrigade, chef in de toen nog vaak rumoerige binnenstad. Daarna was hij tien jaar de baas binnen de afdeling Hengelo Centrum-Zuid. In 2004 nam hij afscheid in de rang van hoofdinspecteur, hoe kan het anders, in zaal Kothman in zijn wijk Zuid-Berghuizen.
 
Thuis aan de  Oldenzaalsestraat lag zijn basis. Een rustplek, waar kinderen en kleinkinderen graag kwamen. Geboren in het gezin van kleermaker en modeondernemer Toon Huttenhuis hechtte Gerard aan een goede sfeer met veel gezelligheid binnen de familie. Het is dan ook niet vreemd dat hij er op Nieuwjaarsdag liefst 53 jaar op uit trok met zijn  broers, neven en zijn zwager. Hoed op, op de fiets over lanen en paden in Noordoost-Twente, de streek waar hij zich thuis voelde. Thuis voelde hij zich ook in de klootschietwereld , bij de club van bakker Hollink, Ons Genoegen. Bij het  honderdjarig bestaan droeg hij zijn taak als voorzitter over.
 
Ik zoek op de computer het Friesenlied op van accordeonist Addy Kleijngeld. Gerard speelde ook accordeon en als lid van een accordeonvereniging zong hij menigmaal in onder meer verzorgingshuizen op deze melodie zijn zelf gecomponeerde ‘Mien Oaldershoes.’ Dan was hij in zijn sas, dan voelde hij zich goed. 
Gerard in zijn tuin op de accordeon. Vaak zong hij ‘Mien Oaldershoes’ in onder meer verzorgingshuizen.
Vanuit het ziekenhuis is Gerard temidden van zijn familie opgebaard in zijn eigen huis aan de straat van Oldenzaal naar Losser. Hij had het, gehecht aan huis en haard, beslist niet anders gewild.
‘Met Gerard Hutt’nhoes ko’j zo mooi kuier’n. En dat kan noe nig meer.’
Hallo Berghuizen wenst de familie Huttenhuis veel sterkte met dit grote verlies. Zo gauw bekend is wanneer de afscheidsviering van Gerard is, maken wij dit bekend. 
 
Klik op onderstaande link om een in 2020 gemaakt interview met Gerard Huttenhuis op Hallo Berghuizen nog eens te lezen.
 
https://www.halloberghuizen.nl/templates/gerard-huttenhuis/

Tekst: Felix Nijland. Foto’s: Familie Huttenhuis.