Zoek
Zoek

Grond en pand Kip in Stakenbeek verkocht

De gemeente heeft grond en opstallen van Kip Installatietechniek aan de Helmichstraat aangekocht en maakt zo een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de tweede fase in het woongebied Stakenbeek. Binnen afzienbare tijd worden nog meer belangrijke slagen verwacht in het gebied tussen de Helmichstraat, de Parallelstraat, Stakenbeek en de achterzijde van de woningen aan de Boerskottenlaan.
Dat is ook noodzakelijk, want de belangstelling voor wonen in dit gebied ten zuiden van de spoorlijn is ronduit goed te noemen. Het verouderde bedrijventerrein Achter het spoor wordt herontwikkeld voor wonen en voorzieningen. Tegelijk met de aankoop van Kip is sloper Maathuis Braakhuis begonnen met het neerhalen van de oude confectie van Oltri aan de Parallelstraat.
 
De vier bedrijven die ruimte huren in het bestaande bedrijfspand van Kip kunnen daar tot uiterlijk 31 december 2021 blijven zitten. Rondom dat tijdstip verwacht de gemeente namelijk de benodigde bestemmingsplanprocedure te hebben doorlopen om te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het nieuwe woongebied.
Kip verhuist medio dit jaar naar het voormalige pand van RIWO aan de Deventerstraat op het bedrijventerrein  Hazewinkel. De showroom daar moet een kennis- en belevingscentrum worden, omdat Kip een belangrijke rol wil gaan spelen in de energietransitie in Oldenzaal. Kip wil het pand volledig energieneutraal maken en toont straks in de showroom een reeks aan oplossingen op het gebied van verduurzamen van bestaande bouw en nieuwbouw.
 
De initiatiefgroep wijkontwikkeling van Kansrijk Berghuizen heeft zich gebogen over de invulling van het nieuwe woongebied en komt in de wijkontwikkelingsvisie straks met een aanbeveling naar de gemeente.
 
Op de foto’s is de sloop van het pand van Oltri te zien.