Zoek
Zoek

Krediet aankoop Reigerstraat verleend

Bijna 80 procent van de woningvoorraad in Zuid-Berghuizen is niet levensloopbestendig. Reden temeer voor de bouw van een woonzorgcomplex aan de Reigerstraat.
Om dit appartementencomplex te kunnen bouwen koopt de gemeente het terrein van de voormalige bakkerij Steffens. Het college heeft de gemeenteraad daarvoor een krediet van 302.000 euro gevraagd (koopprijs) aangevuld met 12.000 euro aanvullende kosten (kadaster, notaris en uren eigen dienst) en de raad heeft dit verzoek dinsdagavond gehonoreerd.
 
Dat er in Zuid-Berghuizen behoefte is aan een woonzorgcomplex blijkt uit het conceptrapport ‘Huisvesting Wonen met Zorg 2018’. Onze wijk is de enige wijk zonder intramurale voorzieningen, terwijl het de snelst vergrijzende woonwijk van Oldenzaal is. Gepaste huisvesting voor ouderen is dan ook zeker van toepassing.
 
Door de aankoop heef de gemeente zowel het terrein van de bakkerij Steffens als het naastgelegen terrein waarop een gymzaal heeft gestaan in eigendom. Hierdoor is de regie in handen van de gemeente en kan ze dus ook zelf de herontwikkeling bepalen. Gedacht wordt een prijsvraag uit te schrijven voor het beste plan. As de gedachte zorgontwikkeling niet haalbaar blijkt, behoudt de gemeente de regie en kan het perceel alsnog voor reguliere woningbouw worden aangewend.
 
Leefbaarheid
 
Door de aankoop worden de leefbaarheid en het woon- en zorgaanbod in Zuid-Berghuizen vergroot en dat is in overeenstemming met de ambities uit de Structuurvisie, de Prestatieafspraken Wonen, de Woonvisie Oldenzaal 2016-2020, de wijkvisie Zuid-Berghuizen en het beleidsplan Wmo (scheiden van wonen en zorg). Het terrein Steffens was eigendom van Kondor Wessels.
Onderstaand filmpje van Kock vanBenthem makelaars laat zien hoe de situatie aan de Reigerstraat nu is:
https://www.youtube.com/watch?v=GvARLCRASpg 

Foto’s: Frank Noordanus