Zoek
Zoek

Witte mannetjes aan de slag in Mariakerk

Het ontwerpbestemmingsplan voor de grootscheepse verbouwing van de Mariakerk en de inrichting van het buitenterrein komt na lange tijd van onderhandelen volgende week dinsdag gedurende zes weken ter inzage te liggen. Dat heeft het college van B en W dinsdag in de wekelijkse vergadering besloten.
Het openbaar maken van het besluit zal door het college volgende week dinsdag worden toegelicht in de wekelijkse persconferentie. Projectontwikkelaar Jouw Wonen laat weten maandag 8 januari te beginnen met het verwijderen van alle asbest uit de kerk. Daarmee wordt het kerkgebouw, dat in mei door Jouw Wonen werd aangekocht, verder ontruimd en maken de witte mannetjes die de asbestsanering moeten uitvoeren hun opwachting.  De gasaansluiting en de meter zijn recent al uit het uit 1954 daterende kerkgebouw verwijderd. De discussies gingen de afgelopen maanden met name over het parkeren. De ontwikkelaar heeft een parkeergarage onder de toekomstige 15 koopappartementen aan het plan toegevoegd. De Mariakerk krijgt een multifunctionele bestemming, met zorgappartementen in en buiten de kerk, paramedische praktijken, kantoorfunctie, daghoreca en koopappartementen op het buitenterrein. Jouw Wonen gaat er net als de gemeente en de welstandscommissie vanuit dat het gehele plan voldoet aan de eisen en parkeernormen.