Zoek
Zoek

‘Minder vlees meer vega’ maar ook: ‘Op voor de boer’

De landelijke verkiezingen lieten het onderwijzend personeel en de kinderen van basisschool De Leemstee in onze wijk deze week niet onberoerd. De leerlingen van de groepen 7a, 8a en 8b mochten stemmen in een eigengemaakt stemlokaal en ze bedachten krachtige politieke leuzen.

Kinderen van De Leemstee zijn nu al politiek bewust


En daarmee pikten ze een graantje mee van de verkiezingsstrijd die in ons land woedde, met uiteindelijk de PVV van Geert Wilders als de grote winnaar. De leuzen die de scholieren in Berghuizen bedachten logen er niet om en waren erg krachtig. Zoals: ‘Minder vlees meer vega’ en ‘Het klimaat staat aan onze kant.’ Ook de plastic soep die onze wereldzeeën vervuilt ontkwam niet aan flinke kritiek. 

In genoemde groepen 7 en 8 van De Leemstee is tijdens de burgerschapslessen veel aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De groepen 8 hebben zelfs een eigen politieke partij bedacht. Op basis van een thema, een slogan en goed doordachte standpunten maakten zij posters en bedachten een  pitch. Deze pitch oftewel beknopte presentatie hebben ze woensdag gehouden voor alle leerlingen van de twee hoogste groepen. Aan de orde kwamen thema’s zoals duurzaamheid, klimaat, dakloosheid, boeren en armoede, die natuurlijk ook in de debatten van de lijsttrekkers in den lande de boventoon voerden.
  
Voor het stemmen vervaardigden de kinderen een eigen ID kaart. Deze werd beoordeeld en gecontroleerd door de stemcontroleurs meneer André en juf Mijke. Na deze strenge controle kregen de kinderen hun stembiljet. Alle biljetten werden uiteindelijk geteld door de leerlingenraad en daaruit bleek dat de partijen ‘Trots op de boer’ en de ‘Partij Tegen dakloosheid’ de grootste waren. In De Leemstee gaan ze volgens meester Thies van groep 8 nu onderzoeken wat deze partijen kunnen betekenen voor de school.