Zoek
Zoek

Straten afgesloten tijdens relinen riool

Twee straten in Zuid-Berghuizen, de Burgemeester Wallerstraat en de Tichelstraat, worden eind deze maand enkele dagen afgesloten vanwege werkzaamheden aan de riolering.
De rioolrenovatie in beide straten gebeurt met de relining-methode. Dat is een techniek die het mogelijk maakt het riool te renoveren zonder de straat en de rioolbuis open te breken. Vanuit een straatput wordt onder druk aan de binnenkant van het bestaande riool een soort kous van kunststofvoering aangebracht. Door middel van UV-licht wordt deze flexibele kous omgevormd tot een hard materiaal. Daardoor ontstaat een sterke constructie, die weer jaren mee kan.
Voordeel van deze aanpak is dat het werk maar één tot enkele dagen duurt, waarbij de overlast voor aanwonenden tot een minimum blijft beperkt.  Het relinen van de riolen wordt uitgevoerd door Aarsleff Leidingrenovaties. Het materiaal dat wordt gebruikt kan tijdens de werkzaamheden een lichte geur verspreiden. Maar volgens de gemeente Oldenzaal is het niet schadelijk voor de gezondheid. Bij neerslag en veel beweging in het riool wordt het werk mogelijk uitgesteld. In de straten waar wordt gewerkt geldt op dat moment een parkeerverbod. Voor de werkzaamheden beginnen, zal de aannemer aanwonenden daarover informeren.
 
Op de Burgemeester Wallerstraat worden de rioolwerkzaamheden uitgevoerd op maandag 27 en dinsdag 28 november. Het gaat om het gedeelte tussen de Mariastraat en de kruising met de JH Nieuwenhuisstraat en de Schapendijk. Het gezondheidscentrum aan de Havikstraat en het winkelcentrum blijven bereikbaar. Omleidingen lopen via de JH Nieuwenhuisstraat, Enschedesestraat en de Mariastraat.
 
In de Tichelstraat wordt aan het riool gewerkt van maandag 27 tot en met woensdag 29 november. Ook de Schelmaatstraat (donderdag 30 november) en Eektestraat (woensdag 29 en donderdag 30 november) op het industrieterrein komen in deze omgeving aan de beurt.