Zoeken
Zoeken

Natuurmonumenten verrijkt ’t Hoge Venterink

Natuurmonumenten neemt in het kostbare gebied ’t Hoge Venterink ten zuiden van onze wijk Berghuizen een aantal maatregelen om het kleinschalige landschap hier te versterken. Er wordt nieuw bos aangeplant, rasters worden hersteld en sloten worden ondieper gemaakt zodat het water beter wordt vastgehouden.
Het werk, vooral bedoeld om de biodiversiteit te verbeteren, is op dit moment volop gaande. Randen worden voorzien van nieuw struikgewas, zodat een duidelijker scheiding tot stand komt met naastgelegen percelen. Zo komt er een geleidelijker overgang naar de houtwal, een ideaal leefgebied voor vlinders. Kleine dieren kunnen in een landschap dat is ingericht met onder meer bramenstruiken een prima schuil- en voedselplek vinden. 
Aan de oostkant komt nieuw, gevarieerd bos met struikgewas, dennen, eiken en beuken. Juist deze variatie zal volgens Natuurmonumenten een rijk gevarieerd dierenleven aantrekken. Op enkele plaatsen is de bovenlaag verwijderd. Dat is voornamelijk omdat variatie in de bodem zorgt voor variatie in de begroeiing.

Foto’s: Bert Hemelt en Judith Nijboer.