Zoek
Zoek

Nestkasten voor de gierzwaluw

Onlangs heeft WBO Wonen gezorgd voor vervangende nestgelegenheid voor de gierzwaluw in Zuid-Berghuizen.
Voor deze bijzondere zwaluw zijn aan de Ferdinand Bolstraat en de Govert Flinckstraat maar liefst vijftien nieuwe nestkasten opgehangen. De nestkasten zijn geplaatst in overleg met de vogelwerkgroep Losser, nadat bij groot onderhoud aan de daken de bestaande nestplaatsen verloren waren gegaan.
 
De gierzwaluw heeft een bijzondere levenswijze want deze vogel heeft in feite alleen ‘vaste voet aan de grond’ in de broedtijd. De rest van zijn leven wordt in de lucht doorgebracht, hoe wonderlijk dat misschien ook lijkt. De gierzwaluw is slechts enkele maanden per jaar in Nederland te zien; vanaf eind april tot medio augustus. Na de broedtijd, in augustus, vertrekt de gierzwaluw naar Afrika.
 
Het is niet zeker of de nieuwe kasten ook direct door de gierzwaluwen zullen worden geaccepteerd want deze vogels zijn traditioneel erg gehecht aan hun oude plekje. De ervaring is echter dat na enkele jaren een nieuwe kast vaak toch wel wordt bewoond.