Zoek
Zoek

NLdoet: samen, zoals het moet

De tienjarige Maud van Dijk zamelde zaterdagmorgen in Park Stakenkamp tijdens NLdoet zes volle zakken met zwerfafval in.

Maud van tien helpt hele ochtend dapper mee

Samen sterk bij NLdoet in Park Stakenkamp
 
Elke keer opnieuw kwam  Maud, leerling van groep 7 van De Leemstee, terug bij Stakenboer om een nieuwe vuilniszak te halen. Ze somt op wat ze tegenkwam: ‘Blikjes, natte kranten, flesjes, heel veel vuurwerkresten, mensen gooien gewoon zomaar alles weg’, constateert Maud. ‘Zouden ze wel weten waar ze me bezig zijn?’
 
Maud behoorde zaterdag tot het hardwerkende legertje van 35 vrijwilligers, die zich om negen uur meldden in de ontmoetingsruimte van Stakenboer. Kansrijk Berghuizen en het lokale CDA grepen de kans aan Park Stakenkamp eens goed op te schonen. Klokslag half negen bezorgde de gemeente een aanhanger met gereedschap en na een welkomstwoordje van een verheugde Kansrijkvoorzitter Ria Nijhof werd het werk verdeeld en begonnen onder meer CDA-wethouder Alida Renkema en lijsttrekker Maaike Rödel met het koppen van de hortensia’s bij Stakenboer.
Ze kregen hulp van buurtbewoners, die dankzij naaste buur van het park Huub Alink met een werkelijk fantastische gemotiveerde groep kwamen helpen. Samen, zoals dat hoort. Ook het IVN Oldenzaal was met een grote delegatie kundige leden van de partij en liet niets na om het park in keurige staat te brengen. De ploeg van oud-wijkagent Gerard Hommels verwijderde met de nodige kwinkslagen de palen en het draad bij de leilinden voor Stakenboer. Veel draad was al in de bomen gegroeid.
 
Vrachtwagen vol
 
In kruiwagens en op de aanhanger werd het groenafval langs het voetpad naar de Burgemeester Wallerstraat gereden. De gemeente voert het af; het was al met al wel een vrachtwagen vol. Om half elf was er koffie met een broodje. Dankzij Fenny en Rimon van Impuls was alles keurig verzorgd. Tegen twaalven wachtte de lekkere warme erwtensoep met een stokbroodje en een biertje. Iedereen keek tevreden terug. Want het park zag er weer keurig uit. Zeker het Fun Court, dat zelfs met bladblazers maar ook met de harde bezem onder handen werd genomen.
 
Opvallend was de vondst van twee kleine tennisrackets en een bal in de put die het water in de hoek van het park – bij de bomentuin – moet afvoeren. Zo wil water ook niet weg… Tijdens het werk, zo bleek, was er tijd voor een praatje. En dat is goed, want het versterkt de samenhang in de buurt. Volgend jaar doen we het weer. Daar was iedereen het wel over eens.
 
Inspanningen meteen beloond
 
En toen zaterdag aan het eind van de middag de zon nog een beetje doorbrak bleek dat alle inspanningen meteen werden beloond. Een enthousiaste moeder speelde verstoppertje met haar en andere kinderen bij het Fun Court. En de natuurlijke speeltuin werd volop benut, terwijl twee jongens op de mat van het court een balletje trapten en ouders met hun kroost over de paden wandelden. Daar doen we het tenslotte voor!