Zoek
Zoek

Omgaan met afval, hoe het moet en niet moet

Hallo Berghuizen besteedde de afgelopen weken meerdere keren aandacht aan de zwerfafvalproblematiek in het hart van onze wijk. Politie, de afdelingen buitenbeheer en handhaving van de gemeente maar ook de jongerenwerkers van Impuls gaan proberen hier in positieve zin iets aan te veranderen.
Zo moet het dus NIET. Overigens, de bierblikken zijn leeg…
De Stichting Kansrijk Berghuizen heeft goede gesprekken gevoerd met genoemde instanties. Wat meer dan voorheen zullen de ogen zijn gericht op het milieueiland achter het winkelcentrum, de ondergrondse containers bij de flats aan de Burgemeester Wallerstraat en de speeltuin, de rozenhof en het Fun Court in Park Stakenkamp.  Waar nodig en indien van toepassing worden mensen aangesproken. Dankzij de gemeente en vrijwilligers van de Oldenzaalse Hengelsport Vereniging (OHV) is de situatie bij de Stakenbeek verbeterd. Het zwerfafval wordt wekelijks opgeruimd. Kansrijk Berghuizen wil naar voorbeeld van de Hasseler Es kijken of er voor het park en het hart van de wijk ook een soort prikploeg kan komen, mogelijk gesubsidieerd vanuit Buurtsubsidie.
En zo moet het ook NIET.
Onderstaand een aantal aanwijzingen en tips omtrent het inzamelen en aanbieden van afval in de gemeente Oldenzaal. Bron: gemeente Oldenzaal.
Inwoners die in hoogbouw wonen: kunnen hun afval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainer met toegangspas (milieupas).
Voor laagbouw: is er een drietal minicontainers voor rest-, gft-, en verpakkingsafval. In de  nieuwbouwwijk Stakenbeek is omgekeerd inzamelen ingevoerd. Dat wil zeggen dat de laagbouwwoningen het restafval weg moeten brengen naar een ondergrondse restafvalcontainer. Men heeft wel de beschikking over een gft- en verpakkingencontainer voor de gescheiden inzameling van gft en verpakkingsafval.
Elk huishouden heeft een milieupas. Die pas kan worden gebruikt voor de toegang tot het afvalbrengpunt aan de Lübeckstraat 34 en voor toegang tot ondergrondse restafvalcontainers. Indien men geen milieupas heeft, dan kan men een pas bij Twente Milieu aanvragen. Binnen drie maanden na verhuizing is dat gratis.
Papier wordt maandelijks opgehaald door verenigingen middels het aan de straat zetten van dozen met papier. Daarnaast kan men het oud papier gratis kwijt op het afvalbrengpunt.
Verder zijn er milieupleintjes in de wijk (vaak bij winkelcentra), waar ondergrondse en/of bovengrondse verzamelcontainers staan voor papier/karton, verpakkingen en glas (gekleurd en wit) en textiel. De textielcontainers zijn echter vanwege de Coronacrisis momenteel buiten gebruik. De gemeente verzoekt inwoners om het textiel te bewaren totdat de textielcontainer weer geopend is. Deze containers blijven zeker tot september gesloten. Textiel kan inmiddels wel weer worden ingebracht bij Kringloopbedrijf De Beurs aan de Lübeckstraat.
Is een container vol of zit de trommel vast, dan kan men dat melden bij Twente Milieu via de Twente Milieu-app of bellen met 0900 – 8520111. Graag het nummer van de betreffende container er bij vermelden. Twente Milieu zorgt dan voor het leegmaken van de container of verhelpt de storing. Het afval dat men dan niet kwijt kan, mag niet worden achtergelaten. Men kan het mee naar huis nemen en later opnieuw aanbieden of het kan worden aangeboden bij een ander milieupleintje of op het afvalbrengpunt. Hiermee wordt voorkomen dat het milieupleintje wordt vervuild of dat er zwerfafval ontstaat. Ook het aantrekken van ongedierte wordt hiermee voorkomen. 
En zo moet het dus ook NIET.
Verder heeft de gemeente Oldenzaal de “Buitenbeter” app in gebruik. Daar kun je onder andere zwerfafval mee melden. 
Twente Milieu zamelt het afval in voor de gemeente Oldenzaal in en beheert het afvalbrengpunt aan de Lübeckstraat. Op de site van Twente Milieu staat dan ook informatie zoals:
 
Welk afval wanneer: https://www.twentemilieu.nl/oldenzaal/afval/afval-in-gemeente-oldenzaal

Tekst: Felix Nijland. Foto’s: Martin Olde Weghuis.