Search
Search

Ontstaan van het Landschap van Twente

Het in Zuid-Berghuizen gevestigde IVN Oldenzaal-Losser verzorgt in Breedwijs aan de Helmichstraat een lezing over het ontstaan van het Twentse landschap. Erik Hurkens en Robert Arends nemen de bezoekers mee terug in de tijd, een reis door de ontstaansgeschiedenis van het landschap onder invloed van natuur, klimaat en mens.
De lezing is woensdag 13 november. Eerst was het vooral de natuur die het landschap  bepaalde. Delfstoffen, klei- en zandlagen werden lang geleden gevormd. De ijstijden hebben vooral het reliëf gevormd met de stuwwallen en de loop van beken en rivieren. In de huidige warme periode kwam de vegetatie terug en ontstonden moerassen, veen en uitgestrekte bossen.
 
Vanaf zo’n 5.000 jaar geleden beïnvloedde de mens het landschap. Eerst bescheiden, maar vanaf de Middeleeuwen steeds meer. Aan de orde komen esdorpen, het potstalsysteem, de oude marken, kunstmest, textielfabrikanten, ontginningen, schaalvergroting, ruilverkaveling en het huidige beleid. Ook wordt een poging gedaan een stuk(je) vooruit te kijken.
 
Adres: Breedwijs Helmichstraat 42b Oldenzaal.
Datum: woensdag 13 november van 19.0 tot 22.00 uur.
Kosten: €3,00 (voor leden van het IVN €1,50). 
 
De deelname is beperkt en kan alleen via aanmelden op de website van IVN Oldenzaal-Losser:
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteiten/