Zoeken
Zoeken

Opruimen gevaarlijke stoffen afgerond

Vandaag is het opruimen van 160.000 liter aan gevaarlijke stoffen op het terrein van de vroegere houtzagerij De Volharding aan de Enschedesestraat afgerond. De stoffen zaten in speciale containers (ibc’s) voor opslag en transport van vloeistoffen.
Deze stonden in grotere containers en een opslaghal. Het opruimen is gebeurd door een erkende inzamelaar en heeft een week geduurd. Op 23 januari legde het college van B & W het failliete bedrijf dat actief was op het betreffende perceel een last onder bestuursdwang op. De drie partijen (curator, eigenaar van het terrein en de voormalige bestuurder van het bedrijf) hadden drie weken de tijd om zelf de afvalstoffen af te voeren. Deze begunstigingstermijn was verstreken, waarna het college een erkende inzamelaar opdracht gaf de afvalstoffen af te voeren.
 
Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen was geen omgevingsvergunning afgegeven. Tijdens een controle van de Omgevingsdienst Twente eind vorig jaar werd deze opslag ontdekt. Het bedrijf legde zich onder meer toe op het impregneren van hout. De gevaarlijke stoffen zijn naar een verwerkingslocatie gebracht om daar vernietigd te worden.
De gemeente verhaalt de kosten voor het opruimen van de gevaarlijke stoffen op de veroorzaker van de schade.