Zoek
Zoek

Rotonde in de Enschedesestraat

In augustus wordt een begin gemaakt met de aanleg van een rotonde op het als gevaarlijk bekend staande kruispunt Enschedesestraat-J.H. Nieuwenhuisstraat-Schelmaatstraat. Het kruispunt is het begin- en eindpunt van de nieuwe fietssnelweg F35 naar Enschede. Een deel van het fietspad is daarvoor al geschikt gemaakt.
Het kruispunt is een voorrangskruispunt met fietspaden op de Enschedesestraat. Op de Enschedesestraat rijden circa 7.100 motorvoertuigen per etmaal. De weg kan deze intensiteit prima aan. Uit metingen blijkt dat de gereden snelheid op dit wegvak hoog ligt. De V85 (dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden) ligt rond de 55 km/uur en er zijn uitschieters gemeten met snelheden tot 100 km/uur.
Dit maakt zoals gezegd het kruispunt onveilig. De afgelopen jaren zijn er meerdere ongevallen met schade geregistreerd. Op de Enschedesestraat hebben zich, in de afgelopen zes jaar, in totaal 23 ongevallen voorgedaan, waarvan 15 ongevallen op de kruising Enschedesestraat – J.H.Nieuwenhuisstraat – Schelmaatstraat.
Het huidige kruispunt Enschedesestraat – J.H.Nieuwenhuisstraat – Schelmaatstraat sluit direct aan op fase 2 van de fietssnelweg F35 in Oldenzaal. Vanwege de onveiligheid en het begin- en eindpunt van de fietssnelweg F35 is als oplossingsrichting voor een rotonde gekozen, waarvan de fietsvoorzieningen zijn gescheiden van de weg. Door de rotonde vermindert de gereden snelheid op de Enschedesestraat, is het gemakkelijker om over te steken en ontstaat er een veilige overgang van de F35 naar de situatie met normale fietsstroken.
De kosten van de complete aanleg van de rotonde Enschedesestraat – J.H.Nieuwenhuisstraat – Schelmaatstraat als onderdeel van de F35 worden geraamd op € 725.000. De raad moet nog over het voorstel van het college van B en W beslissen.

Tekst: