Zoek
Zoek

Toekomstvisie Mariakerk

De geloofsgemeenschap Mariakerk kan een toekomstvisie ontwikkelen voor zowel de eigen geloofsgemeenschap als voor het kerkgebouw.
Ruim 60 bezoekers op informatiebijeenkomst
 
Mariakerk heeft weer wat lucht
 
Het opstellen van een toekomstvisie, dat is de afspraak met het bestuur van de overkoepelende St. Plechelmusparochie. De visie uit Zuid-Berghuizen moet eind dit jaar klaar zijn. Wim Olde Kalter, woordvoerder van de werkgroep die zorgt dat er nog regelmatig vieringen zijn in de Mariakerk, deed donderdagavond een beroep op de ca. 60 aanwezigen, die in de kerk een informatiebijeenkomst bezochten. Er zijn namelijk mensen nodig die samen met de uit vier personen bestaande werkgroep de gevraagde visie gaan ontwikkelen.
 
De toekomstvisie moet als uitgangspunt de visie 2024 van het parochiebestuur hebben. Wim Olde Kalter maakte eens en te meer duidelijk dat behoud van het kerkgebouw, beeldbepalend voor de wijk, absoluut voorop staat. ‘Daar is niet aan te tornen.’ De werkgroep sluit de ogen niet voor de verdere toekomst. Want wie donderdagavond om zich heen keek in het voorste gedeelte van de in 1955 gereedgekomen kerk, zag duidelijk veel grijstinten. Het is dus verstandig dat de geloofsgemeenschap ook gaat kijken naar een ander dan wel medegebruik van het kerkgebouw. Olde Kalter benadrukte wel dat de geloofsgemeenschap graag een eigen ruimte wil houden om te vieren.
 
Vieren, dat blijft ook dit jaar nog mogelijk. De afspraken die in 2017 golden, blijven dit jaar gehandhaafd. Dat wil zeggen: vieringen op de eerste en derde zaterdag van de maand. Op die zaterdagen zijn er geen vieringen in de St. Plechelmusbasiliek. Als op de eerste en derde zaterdag een priester is ingeroosterd, kan er in de Mariakerk sprake zijn van een eucharistieviering met het uitreiken van de H. Communie.
 
Terugblikkend op 2017 constateerde Wim Olde Kalter dat er steeds twee goedbezochte vieringen per maand waren. Een keer een gebiedsviering en een keer een woord- en communiedienst, met tussen de 70 en 100 bezoekers. Met Pasen en Kerstmis was er zelfs sprake van zeer goed bezochte vieringen, met ruim 300 bezoekers.
Samengevat:
 
De geloofsgemeenschap Mariakerk moet de parochiële visie 2024 onderschrijven.
 
De Mariageloofsgemeenschap blijft.
 
De geloofsgemeenschap moet een visie ontwikkelen voor de toekomst: hoe zien we de geloofsgemeenschap?
 
Er zijn parochianen nodig die zitting willen nemen in een werkgroep die dit moet gaan realiseren.