Zoek
Zoek

Vrijwilligersprijs provincie Kansrijk Berghuizen

De Stichting Kansrijk Berghuizen heeft donderdagmorgen als een van drie vrijwilligersorganisaties in Oldenzaal de Overijsselse Vrijwilligersprijs ontvangen. Sander Slots, lid van Provinciale Staten, was naar boerderij Stakenboer gekomen om de prijs als blijk van waardering voor het werk van Kansrijk uit te reiken.
Kansrijk Berghuizen zet zich vanaf de zomer van 2017 in om Zuid-Berghuizen als dorp in de stad nog wat mooier en beter te maken. Meerdere initiatieven werden omgezet in daadwerkelijk uitgevoerde projecten en daarnaast probeert het bestuur van Kansrijk belangrijke projecten in de wijk te ondersteunen en te stimuleren, bijvoorbeeld door een actieve deelname in de projectgroep herontwikkeling locatie Mariakerk. Met de gemeente, WBO Wonen en de wijkagent wordt regelmatig overleg gevoerd. Kennelijk valt het werk van Kansrijk in het kader van tijdige anticipatie en participatie in de wijk op bij de provinciebestuurders in Overijssel.
Foto: Hans Muijderman