Zoek
Zoek

Wijkraadpleging echte topavond!

Het was best even spannend. Hoeveel mensen uit onze wijk zouden er naar de allereerste wijkraadpleging komen? Het viel alleszins mee. In een volle grote zaal van Breedwijs werden in enthousiaste brainstorms aan verschillende tafels de beste ideeën gelanceerd.
Een piratenschip voor de jeugd in een van de speeltuintjes. Of meer inhoudelijk. Een dorpsplein tussen winkelcentrum en kerk, waar jong en oud elkaar ontmoeten en iets voor elkaar willen en kunnen betekenen. ‘Wat zou het mooi zijn als jong en oud daar met elkaar in gesprek kwamen en dat jongeren nadien als dat nodig is de ouderen naar huis brengen’, opperde wijkbewoonster Susan. Omzien naar elkaar, het was een van de thema’s die Kansrijk Berghuizen en gespreksleider John Overmeer de zaal voorlegden. In een heus dorp binnen de stad, zo werd Berghuizen gisteren meerdere malen genoemd, kan dat heel goed. De band met de wijk is groot en zit diep. Bij ouderen die er niet weg willen en bij jongeren, die er graag willen blijven, zo maakte Emiel wel duidelijk na een vraag van John Overmeer.
Veiligheid was ook een thema. Wel of geen verlichting in het park, de meningen verschilden nogal, ook in verband met de dieren en insecten die er leven. Behoud van de kerk met een, nieuwe, multifunctionele bestemming. Het paasvuur behouden als waardevol cultuurgoed. Meer optredens, maar ook meer veiligheid in het verkeer en vooral: de totale verkeerssituatie in de wijk integraal benaderen. Maar ook:  betere woonvormen met zorg, een soort bistro met terras, een datingsite voor oudere mensen, een afhaalcentrum van de apotheek, een wijk zijn voor alle generaties waarbij je, als je oud wordt, ook in je eigen wijk kunt blijven.
En zo ontstonden nog veel meer ideeën en voorstellen. Burgemeester Patrick Welman kon zich als geboren dorper uit Glanerbrug, dat dorpsgevoel van de Berghuizenaren heel goed voorstellen. Hij, maar ook lokale politici, hadden veel waardering voor het initiatief van een wijkraadpleging in Zuid-Berghuizen. Het verhaal wordt vervolgd met een wijkontwikkelingsvisie. Afsluitend met wat Alice van Impuls concludeerde: ‘Het was een topavond.’

Foto’s: Louis Nijland