Zoeken
Zoeken

Een Knarrenhof in Zuid-Berghuizen

De Bonkenbargkapel 
Zo zou een Noabershof er uit kunnen gaan zien.
Noabershof: Nieuwe woonvorm voor gelijkgestemde, zelfredzame mensen
 
De bijeenkomst, die om 19.30 u. begint, is bedoeld om belangstellenden te informeren over dit nieuwe woonconcept voor gelijkgestemde, zelfredzame mensen en tevens om de behoefte aan een dergelijke woonvorm in de wijk Zuid-Berghuizen te peilen.
 
Knarrenhof, actief sinds 2010, is een landelijke organisatie zonder commercieel oogmerk, maar met een maatschappelijk doel: leeftijdsbestendige bouw voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame mensen. Knarrenhof werkt anders dan gebruikelijk, namelijk van mens naar stenen in plaats van andersom. De landelijke organisatie ontwikkelt – in nauwe samenwerking met lokale initiatieven – gemeenschappen en netwerken van gelijkgestemden voor zelfstandig en prettig leven en wonen, en organiseert daar vervolgens de best mogelijke woningen bij.  
 
Noabershof Olnzl
 
In Oldenzaal is de lokale vereniging Noabershof Olnzl, waar zich inmiddels zo’n 50 huishoudens hebben ingeschreven, op dit moment met de gemeente in gesprek over een concreet plan voor een Noabershof aan de Thijsniederweg in de wijk De Thij. Die besprekingen worden niet gevoerd door de lokale vereniging, maar door de landelijke projectorganisatie van Knarrenhof. Daarnaast blijft Noabershof Olnzl met de gemeente (en andere partners) in gesprek over het ideaal: in iedere wijk van Oldenzaal een ‘Knarrenhof’. Dus ook in Zuid-Berghuizen. De gemeente heeft daar ook al een mogelijke locatie voor een Noabershof ‘aangeboden’, namelijk een braakliggend terrein aan de JH Molkenboerstraat. 
De gemeente Oldenzaal heeft een braakliggende terrein aan de JH Molkenboerstraat aangeboden als mogelijke locatie voor een Noabershof in Zuid-Berghuizen.
Intussen ondersteunen in Oldenzaal steeds meer partijen het concept van Knarrenhof. Zo hebben de Zorggroep Sint Maarten, Carintreggeland, Zorgfederatie Oldenzaal en Impuls deze week een intentieverklaring ondertekend met de vereniging Noabershof Olnzl. Daarin spreken genoemde partijen uit samen te willen zoeken naar innovatieve en toekomstgerichte oplossingen rondom zorg, wonen en welzijn. Zij zien Noabershof Olnzl als een vernieuwende inclusieve leef- en woonvorm en willen zo samenwerken om kleinschalige, wijksgewijze leef- en woonoplossingen te realiseren in Oldenzaal. Noabershof Olnzl is nog met WBO in gesprek over een dergelijke intentieverklaring.
 
Filosofie
 
Tijdens de infobijeenkomst in Breedwijs op 11 juni zal ook Peter Prak, de grondlegger van het Knarrenhof-concept, aanwezig zijn. Hij zal de filosofie achter het concept, dat nu in het hele land wordt ‘uitgerold’, nader toelichten. Maar ook de praktische uitvoering van zo’n woonhof uit de doeken doen en vragen daaromtrent beantwoorden.
Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger, maar met het gemak van heden. Ooit waren dit plekken voor armeren, ouderen, weduwen en zieken. Het was er besloten en veilig, maar zeker niet luxe en comfortabel. En dat is het Knarrenhof-concept wel. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein.
 
Nooit alleen
 
Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en ‘noaberschap’ zijn bewoners van een Knarrenhof nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting. Het is beslist geen woongroep, want niets moet gezamenlijk, maar het kan wel. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke stichting. Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper. Centraal bij de Knarrenhof staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid. Dat laatste komt ook tot uiting in het feit dat er plannen worden gemaakt met geïnteresseerden, niet over hen. Knarrenhof maakt dan ook niet de beste plannen voor de eigen portemonnee, maar zoekt expliciet voor en met leden naar het voor hen meest optimale haalbare plan.
 
Maandag 11 juni 19.30 uur Breedwijs; informatieavond en behoeftepeiling voor een Knarrenhof/Noabershof in Zuid-Berghuizen, met onder meer landelijk voorzitter Peter Prak. Iedereen is welkom.