Zoek
Zoek

Kerkbezoekers bekijken plan Berghuys en Mariahuys

Hoewel de Mariakerk zondag door het onttrekken aan de eredienst figuurlijk ten grave werd gedragen zorgde projectontwikkelaar Jouw Wonen op hetzelfde moment voor perspectief. In de kerk werd namelijk aan de bezoekers van de laatste eucharistieviering het multifunctionele plan voor de kerklocatie getoond. Met de toekomstige namen: Berghuys en Mariahuys. 
De ronding achter het altaar krijgt net als andere delen van de kerk veel glas. Hier komt het kantoor van Jouw Wonen.
Bij het uitgaan van de viering konden zij platen bekijken, waarop het plan in al zijn facetten werd afgebeeld. Realisatie voorkomt verpaupering van de kerk en omringende grond en niet te voorziene situaties in de toekomst, maar ook voorzien de plannen van de ontwikkelaars Henk Wiggers en Marko Hartmann in de behoeften van de wijk en de inwoners.

Dat geldt dan onder andere voor het aanbod van zorg- en koopappartementen, waarin het plan voorziet. Belangrijk daarin is dat wijkbewoners binnen de mogelijkheden die er zijn, in eigen wijk kunnen blijven als zij hun eigen woning al dan niet door de situatie gedwongen moeten verlaten. Vrijkomende woningen kunnen worden ingenomen door jonge gezinnen, die eraan kunnen bijdragen de wijk een nieuwe toekomst te geven.

Het plan voorziet met paramedische praktijken voor een breder zorgaanbod en de daghoreca gaat ervoor zorgen dat de vele werknemers van het aanpalende industrieterrein die in de middag naar het hart van de wijk wandelen, eindelijk een fatsoenlijk broodje kunnen kopen in hun pauze. Een kantoorfunctie completeert het plan voor de Mariakerk. Voor het terrein wordt een groenplan gemaakt. Aan aanwonenden is toegezegd dat zij hierbij worden betrokken.
De zijkant aan de Mariastraat zuidzijde.
Stichting Kansrijk Berghuizen en de geloofsgemeenschap Mariakerk ondersteunen de plannen volledig. Zij hebben van meet af aan evenals wijlen Ben Veldhuis van Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV deel uitgemaakt van de projectgroep. Veldhuis zag heel duidelijk de meerwaarde van een verbeterde kerklocatie voor het winkelcentrum. Dat gold wat hem betreft ook voor het creëren van een pleinwand, die de pleingedachte tussen kerklocatie en winkelcentrum versterkt. Die insteek kan bijdragen aan een veel veiliger verkeerssituatie op de door velen nu als gevaarlijk beschouwde Burgemeester Wallerstraat. Vanuit Kansrijk Berghuizen gaat deze maand nog een initiatiefgroep aan het werk om de straat veiliger en dus beter te maken. In de groep zitten ongeruste aanwonenden, vooral ouders met jonge kinderen.
De gemeenschappelijke ruimte in het middenschip van de kerk.

Het plan voor de kerk ligt op dit moment ter beoordeling bij de gemeente. Met name naar het parkeren wordt nog gekeken. Maar hopelijk kan het binnenkort de bestemmingsplanprocedure in en kunnen de bouwvakkers aan de slag. Uitgangspunt is – zoals de wijk het wilde – behoud van het kerkgebouw. Daarin wordt voorzien. Met veel glas wordt er licht in het toekomstige gebouw gebracht. De namen zijn er al: Berghuys voor de koopappartementen, die los van de kerk komen en Mariahuys voor het grote gebouw met diverse functies. Met de keuze voor deze namen laat ontwikkelaar Jouw Wonen zien feeling te hebben met onze wijk Zuid-Berghuizen.

Hieronder kun je het complete plan bekijken. Beeldmateriaal: Beltman Architecten en Jouw Wonen.