Zoek
Zoek

OCV De Spanvöggel komt met fantastische oplossing

Een hoge mate van creativiteit kan OCV De Spanvöggeel niet worden ontzegd. Vorig jaar hadden ze door Corona niet hun 54e hoogheid en stelden ze in november Albert Kuiper aan als beschermheer. Om het gat naar het 55-jarig bestaan in 2023 te dichten bedachten ze nu iets geniaals.
Deze onderscheiding die even op de steek van de president is bevestigd werd om het beeld van Het Spanvöggelke gehangen. Zondagmorgen meer foto’s.
Want zaterdagavond marcheerden De Spanvoggelleu met hun kapel De Sputterkearls vanaf residentie Olde Weghuis naar het winkelcentrum. Met het nodige vertoon en carnavalesk ceremonieel hing president Jos Bulthuis een speciaal gemaakte onderscheiding om het beeld van Het Spanvöggelke, dat sinds jaar en dag in de hoek bij slager Kosse en Albert Heijn staat.
En zo was er toch een symbolische ‘overbruggingshoogheid.’ ‘Zodat’, verteldd Alexander Telgenkamp van De Spanvöggel, ‘we toch iets van een hoogheid hebben. Het was raar dat er een gat zat tussen de 53e en de 55e hoogheid straks in ons jubileumjaar.’ Waarmee het gezegd is: De Spanvöggel heeft het zo mooi opgelost en de carnavalisten uit Berghuizen kunnen nu eindelijk weer rustig slapen. In zalencentrum Olde Weghuis hielden ze nadien in zowel zaal 1 als 2 een groot feest.