Zoeken
Zoeken

Start woningbouw Stakenbeek 2 volgend jaar

In het gebied Stakenbeek 2 komen 160 woningen. Aannemer Volker Rail is in opdracht van ProRail op dit moment bezig met voorbereidende werkzaamheden.
Dan gaat het om de strook langs het spoor, waar de gemeente een geluidswal gaat aanleggen. Hiervoor worden de bovenleidingsportalen en lichtmasten verplaatst. Verder moeten kabels en leidingen worden verlegd, worden rijplaten gelegd en wordt een veiligheidshek geplaatst. Deze werkzaamheden duren tot half augustus. Komende week wordt van maandag tot en met vrijdag naast de werkzaamheden overdag ook in de nacht gewerkt. De aanleg van de geluidswal zelf vindt zoals het er nu uitziet plaats rond volgend jaar zomer. 
 
Vanaf half augustus gaat de civiele aannemer verder met het bouwrijp maken van de grond om de woningen te kunnen bouwen. De woningbouw begint niet eerder dan volgend jaar. In Stakenbeek 1 zijn al 150 woningen gebouwd en inmiddels bewoond. Al met al ontstaat dus tussen de internationale spoorlijn Oldenzaal-Rheine en de Stakenbeek een nieuw woongebied met ca. 300 woningen.
 
Buurtbewoners kunnen overlast ondervinden. Dat geldt niet voor treinreizigers; het treinverkeer kan onbelemmerd doorgaan.
 
Actuele informatie: www.oldenzaal.nl/ontwikkeling-woongebied-stakenbeekwww.prorail.nl/spoorwerk
 
Fotograaf Hans Muijderman ging voor Hallo Berghuizen op pad en maakte een fotoserie in het toekomstige woongebied Stakenbeek 2.

Foto’s: Hans Muijderman